Återvinning i Brunn flyttar

Värmdö Uppdaterad 08:03 09 maj 2019

Återvinningscentralen i Brunn kan komma att tillfälligt att flytta till Ekobacken när Värmdö Bostäder ska bygga flerfamiljshus på tomten.

Planen var att flytta centralen till det planerade industriområdet i Östra Kil, men eftersom detaljplanen är fördröjd och kretsloppscentralen tidigast kan vara färdig inom åtta år, så har två andra alternativ utretts: Vargbacken och Ekobacken.

Vargbacken bedöms inte klara de ökade volymerna och behoven, och därför har VA- och renhålningsavdelningen efter att ha utrett frågan, föreslagit tekniska nämnden att centralen ska flyttas till tomten mitt emot bussdepån i Ekobacken.

Men tekniska nämnden beslutade i förra veckan att återremittera frågan för att fortsätta utreda Vargbacken som ett alternativ till Ekobacken.