Arbetet underkändes
— tvingas ändå betala

Ingarö Uppdaterad 08:10 06 augusti 2019

• "Kommunen vill bara lämna över vatten och el till oss, och fakturera, trots att entreprenören äger ledningarna tills slutbesiktningen är godkänd. Kommunen verkar sakna sjukdomsinsikt."

114 hushåll i Brunn har fått nytt kommunalt vatten och avlopp. Men när arbetet slutbesiktigades blev det till stora delar inte godkänt. Trots det har kommunen börjat skicka ut fakturor på en kvarts miljon. Nu står vägföreningen inför den övermäktiga uppgiften att lösa problemen på Gamla Brunnsvägen.

Fel höjd och bredd på vägar och diken. Fel på väguppbyggnad, asfaltering och vägtrummor. Synliga elledningar, igenfyllda diken och vägslänter som rasat. Överasfalterade rör och en samlingsbrunn för avlopp som läcker ut i vattenskyddsområdet.

Claes Arbenius och Mikael Beanier, i Brunns vägförenings styrelse, är luttrade efter flera års diskussioner med kommunen, entreprenören Svevia och Vattenfall.

Föreningen har gått med på att kommunen får lägga ner VA-ledningar i deras vägar. Under arbetet har ansvaret för vägen övergått till kommunen. Efteråt skulle kommunen återställa och återlämna vägarna.

– Vi ville förbättra vägen, så för tolv år sen började vi fondera pengar för att klara det, plus att vi tänkte att det samtidigt kunde läggas ner rör för el som behövde förstärkas, säger Claes.

”Läckte på 32 ställen”
Men projektet har alltså kantats av problem. 2015 antog kommunen Svevia som entreprenör och arbetet med att gräva upp vägen och lägga ner VA-ledningar inleddes. Från början skulle arbetet varit klart 1 juni 2017, men utbyggnaden drog ut på tiden.

– På hösten kom de och asfalterade. Men VA var inte klart. När de drog på vattnet läckte det på 32 ställen. När de spolade avloppsledningarna kom det ut asfaltklumpar. Då fick de gräva upp asfalten, men de tog också bort det bärande lagret, skar hål i duken som lagts under trots att man vill ha ett homogent lager, säger Claes.

Nya problem dök upp under resans gång. Man stötte på radonhaltig lera, men istället för att deponera den grävde man ner den. När Vattenfall skulle gräva ner elledningar fick man gräva upp asfalten igen.

– För en månad sedan skulle de koppla på. Det small överallt, det blev överslag i kapseln, säger Claes.

”Det small överallt”
2017 åtog sig Svevia att bekosta och göra om jobbet. Men trots åtta besiktningar och kontroller har entreprenaden inte blivit godkänd. Vid en ny slutbesiktning i maj i år upptäcktes ett 100-tal nya fel. Den uppföljande besiktningen i juni avbröts av besiktningsmannen.

– ”Bara skit allting” sa han. Det ska hålla 50 år, kommunen har förlängt garantin i tio år, vad händer efter det, säger Claes.

Nu har Svevia och Vattenfall lämnat Gamla Brunnsvägen. Kommunen har börjat skicka ut fakturor på 247 000 kronor. Kvar står föreningen med en väg de varken vill eller kan ta ansvar för, med VA som till stora delar inte är godkänt och med el som inte fungerar.

– Vilken situation vi hamnat i. Vi vill ju bara ha tillbaka vägen i det skick den var när vi lämnade över den, och nu riskerar vi också att förlora det statliga vägbidraget, säger Claes Arbenius.

Föreningen är besviken.

– Kommunen vill bara lämna över vatten och el till oss, och fakturera, trots att entreprenören äger ledningarna tills slutbesiktningen är godkänd. Kommunen verkar sakna sjukdomsinsikt, säger Mikael Beanier.

 

VA-chefen: ”Jag är lika missnöjd”

Kommunen har godkänt vatten och avlopp.
– Det som kvarstår har inget med VA att göra, säger Mikael Carlsson, chef på VA-enheten.

Godkännandet har gjorts trots att entreprenaden och vägen som VA-ledningarna går i inte är slutbesiktigad och godkänd.

– Det som återstår har med vägen att göra, ytan, diken och synpunkter på el som ligger grunt. De arbetena fortsätter, entreprenören ska åtgärda det de ställt till med, säger Mikael Carlsson.

Enligt honom går det inte att säga när arbetet kan vara klart, men kommunen för en dialog med vägföreningen.

– Jag hoppas vi blir överens, både med entreprenören och med föreningen.

Vattenfall har nu fått elproblem, vems ansvar är det?
– Vattenfall lägger egna kablar, Svevia har schaktat. Vattenfall har inte varit riktigt tillgängliga under arbetet heller, men vad jag vet så är de där nu och gör kompletterande arbeten.

Mikael Carlsson säger att kommunen ansvarar för allt fram till VA-anslutningspunkten. När ett hushåll betalat sin faktura kopplas vattnet på.

– Vi har tagit över delar av entreprenaden, de delar som är godkända, alltså allt VA.

Vilken garanti finns för vägen?
– Garantin för entreprenaden är förlängd från två till tio år, det gäller även vägen om den rasar ihop.

Vad säger du om det hela?
– Jag är lika missnöjd som fastighetsägarna. Det är ett dåligt arbete entreprenören gjort, annars skulle det varit godkänt.

Svevia har sedan tidigare åtagit sig att rätta till samtliga brister enligt ett avtal med kommunen. Vid senaste besiktningen har man enats om att fel ska åtgärdas senast inom två månader.