FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Axel, Axelina

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
16 juni 2019

Klockan är kvart över sju på morgonen när Felicia Undin kliver på båten i Sollenkroka, som ska ta henne till skolan på Möja. Hon bor på Djurö och vill gå i skolan där, men måste pendla till Möja tre dagar i veckan.

Bor på Djurö — måste
gå i skolan på Möja

Djurö 09:22 | 01 oktober 2018

Felicia Undin bor på Djurö och går i nian på Värmdö skärgårdsskola fem minuter hemifrån. Men tre dagar i veckan måste hon, mot sin vilja, pendla i tre timmar till och från Möja för att gå i skolan där.

Värmdö skärgårdsskola är uppbyggd av fyra enheter: Djurö, Möja, Runmarö och Svartsö. Ett par dagar i veckan åker elever från de mindre enheterna till Djurö, för undervisning i vissa ämnen.

Felicia Undin, som är uppvuxen på Möja och vars föräldrar bor kvar där, har i huvudsak gått i skolan på Möja, men har alltså några dagar i veckan åkt in till Djurö. Bland annat för att slippa pendlingen bestämde hon sig i våras för att flytta till sin mormor på Djurö. 

Från höstterminen ville hon gå hela veckan i skolan på Djurö. Då skulle hon få en lugnare tillvaro, med fler jämnåriga kompisar i klassen. Dessutom trodde familjen att hon skulle få bättre hjälp för sin dyslexi.

Tre timmars extra resa
Men att byta klass var svårare än väntat. Rektorn Lena Möllersten lät göra en utredning av Felicia, och drog slutsatsen att ett klassbyte skulle missgynna Felicias lärande och måluppfyllelse. 

Felicia anses av rektorn behöva träna sociala koder i en liten grupp, och rektorn skriver i ett mejl till Felicias mamma att det stöd hon får på Möja är svårt att tillgodose på Djurö. Samtidigt anges i utredningen, som NVP tagit del av, att Felicias förmåga till socialt samspel med andra är god: ”Hon är social och har många kompisar på Djurö skola, men inga jämnåriga tjejer på Möja.”

Familjen protesterade mot beslutet, som alltså i praktiken innebär att rektorn kan bestämma vilken enhet en elev ska gå på, oavsett bostadsadress. De mejlade politiker och tjänstemän i kommunen. Men inget hjälpte. Så nu måste Felicia tre dagar i veckan, mot sin vilja, ta båten till Möja — en resa som tur och retur tar tre timmar.

Familjen oförstående
– Argumenten till att jag inte får byta klass är så konstiga. Jag känner själv att jag får mer stöd på Djurö än Möja, och att jag har lättare att koncentrera mig i klassrummet på Djurö. Jag förstår inte varför det ska vara så krångligt att byta, säger hon.

Hennes mamma Marie Landberg är också oförstående.
– Felicia har godkända betyg i allt. Ingen förstår varför det ska vara såhär, säger hon och tillägger:
– Ska man verkligen lägga skattepengar på att köra Felicia till Möja tre dagar i veckan?

 ”Är rektorn som beslutar”
I ett mejl till Marie Landberg har rektorn föreslagit att Felicia kan söka till Hemmstaskolan, bland annat för att det där finns möjlighet till mer stöd.

– Så om man går på Värmdö skärgårdsskola är det alltså lättare att byta skola än att byta klass, säger Marie Landberg.

Rektorn Lena Möllersten skriver i ett mejl till NVP att hon inte kan uttala sig om enskilda elever, men att hon kan ge ett generellt svar på hur skolan arbetar:
– Vi strävar efter att skapa bästa möjliga grupper för undervisning. Vår organisation ska hjälpa eleverna att nå målen. Våra klasser görs med hänsyn till individ, grupp och organisation. Därutöver sätter vi om möjligt in det stöd som vi bedömer vara den bästa för varje elev och grupp. Insatserna gör vi oavsett om vi får ekonomiskt stöd för det eller ej. Om elever eller vårdnadshavare önskar byta skola har de, utifrån platstillgång och det fria skolvalet, själva möjlighet att söka till olika skolor.

När NVP frågar Värmdös skolchef Mats Lundström om det stämmer att det är lättare att byta skola än att byta klass, och om rektorn har hela makten i frågan, svarar han:
– Skollagen är tydlig med att det enbart är rektor som beslutar om skolans inre organisation.