Sport Publicerad 07:48, 13 augusti 2020

• Elvaspelarplaner vid Hellasgården • Kommunen ska arrendera mark

Två nya konstgräsplaner ska anläggas i Källtorp. Senast våren 2022 beräknas anläggningen, som uppskattas kosta 30 miljoner kronor, stå klar. 
– Behovet av fler fotbollsplaner är stort i Nacka och särskilt i närheten av Sickla, säger Gunilla Grudevall-Steen, L, ordförande i fritidsnämnden.

Två elvaspelarplaner med konstgräs med tillhörande omklädningsrum planeras i närheten i Källtorp, enligt ett förslag från Nackas alliansmajoritet.

Fotbollsplanerna ska ligga intill Ältavägen, cirka 500 meter öster om Hellasgården, på mark som nu benämns som betesäng, mitt emot Källtorps trädgård.
– Behovet av fler fotbollsplaner är stort i Nacka och särskilt i närheten av Sickla. Fullstora planer har varit efterlängtade under lång tid och det är därför extra roligt att få berätta att två̊̊ sådana nu anläggs, säger Gunilla Grudevall-Steen i ett pressmeddelande. 

Planerna kan bli verklighet genom att kommunen arrenderar mark av Erstaviks fideikommiss. Avtalet mellan Nacka kommun och Erstavik ska sträcka sig över 25 år och hela anläggningen beräknas kosta 30 miljoner kronor. I ett tidigare alliansförslag var den aktuella marken tänkt att användas för att bygga ett nytt ridhus.
– Fotbollen är vår största ungdomsidrott och intresset växer stadigt. Därför är jag väldigt glad att kunna presentera två nya elvamannaplaner, dessutom i ett bra läge utan nära grannar som kan bli störda. Det här blir ett välbehövligt tillskott till de elva fullstora fotbollsplaner vi redan har i Nacka, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, pressmeddelandet.

Khashayar Farmanbar, S, välkomnar förslaget, men är ändå orolig:
– Det är bra med två nya planer som ökar tillgängligheten för idrott. Men, detta får inte innebära att man avstår från att bygga ut Sicklavallen, eller att man tar bort planerna på Nacka IP. Det måste bli en ökning av antalet planer, säger han.

Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts sammanträde nästa vecka. Det slutgiltiga beräknas sedan tas i kommunfullmäktige i höst. 

Fotbollsplanerna beräknas stå färdiga senast till våren 2022.