FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Värmdö kommun vill fortsätta att förbättra för idrotten genom att anlägga inomhusrink på Ekvallen.

Lyckat övertagande
av anläggningarna

Sport 10:04 | 19 mars 2019

Värmdö kommun tog vid årsskiftet 2017/2018 över samtliga idrottsanläggningar i kommunen. Drygt ett år senare visar det sig ha varit ett lyckat drag, enligt en enkät med 17 berörda föreningar.

Den sammantagna upplevelsen av övertagandet är att ingen förening tycker att det blivit sämre. På den avslutande frågan om klubbarnas generella upplevelse av att driften blivit kommunal tycker sju föreningar att det blivit bättre, nio märker ingen skillnad och en har svarat att de inte vet.
”Vi är på det stora hela nöjda med hur övertagandet har fungerat sedan 2018. Vi har väldigt bra dialog med ansvariga för idrottsdriften och är nöjda med deras arbete och den återkoppling vi får”, skriver en av elitklubbarna i Värmdö.

Fem satsningar under 2019
När det kommer till underhåll, städning, service och bemötande upplever majoriteten av klubbarna att det är en positiv förändring medan resterande andel svarar att de inte märkt någon skillnad. Någon enstaka tycker att det blivit sämre.

Frågan om öppettider och tillgänglighet sticker dock ut — där är fler föreningar (fyra) negativa än positiva (tre föreningar). Tio föreningar upplever ingen skillnad. 
Så här skriver en klubb:
”Vid ett fåtal tillfällen har den person som ska öppna lokalerna varit långt borta, med väntetid på 45 minuter som resultat. Oturligt nog i samband med en brådskande avfärd till bortamatch.”

NVP skrev senast i december om övertagandet där tre föreningar (Värmdö IF, Värmdö HC och Ingarö IF) fick tycka till. 
I artikeln presenterades också fem satsningar Värmdö vill göra under 2019. Några av dessa är att omvandla uterinken vid Ekvallen till inomhusrink, för att kunna lägga isen tidigare på säsongen och byte av konstgräs på Värmdövallen — samt bygga tre nya femspelarplaner (konstgräs) vid Farstaborg, Brunns skola och Kyrkskolan.