FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Tvist om ordet ”Skärgårdskött”

Näringsliv 16:07 | 16 oktober 2018

I många år har Ö-slakt skrivit ”Skärgårdskött” på sina produkter. Men nu har en annan företagare lagt beslag på formuleringen – och Patent- och registreringsverket har inga invändningar mot det.

När en företagare norr om Stockholm nyligen registrerade ”Skärgårdskött” som sitt varumärke, gjorde Ö-slakt, som håller till i Tavastboda, en invändning till Patent- och registreringsverket. Ö-slakt framhåller att de sedan länge innehar webbadressen skargardskott.se, och att den andre företagaren borde ha känt till detta. Att företagaren har erbjudit Ö-slakt att köpa varumärket av honom, tar de också som intäkt för att han handlat i ond tro.

Men Ö-slakt vinner inte gehör hos Patent- och registreringsverket, PRV, som nu har beslutat att avslå invändningen. Verket anser bland annat att Ö-slakt inte tillräckligt tydligt har visat att företagaren kände till att de använde ”Skärgårdskött” när han ansökte om varumärket. Ö-slakt har därmed inte, enligt PRV, visat att företagaren handlat i ond tro.

Detta har dock ännu ingen praktisk betydelse för Ö-slakt.
– PRV är ingen tillsynsmyndighet som kan förbjuda någon att använda ett varumärke, eller tvinga någon att avregistrera en webbsida. Det är Patent- och marknadsdomstolen som avgör om det handlar om ett intrång eller inte, och det är innehavaren av varumärket som avgör om hen vill ta frågan dit, förklarar Henrietta Thollén, presskommunikatör på PRV.

Beslutet har inte vunnit laga kraft än, utan Ö-slakt har möjlighet att inom två månader överklaga till Patent- och marknadsdomstolen.