FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

S: Tretusen nya jobb krävs
för att minska pendlingen

Näringsliv 09:15 | 12 november 2018

Tusentals nya jobb kommer att behövas i Värmdö om inte kommunen ska bli en sovstad och drabbas av trafikinfarkt. Det menar Socialdemokraterna som föreslår kraftigare åtgärder för fler företagsetableringar i Värmdö.
– Vi ser ett behov av en offensiv strategi i syfte att skapa väsentligt fler jobb i Värmdö, säger Karin Voltaire, S, andre ordförande i näringslivsnämnden.

Många Värmdöbor pendlar idag ut från kommunen bland annat för att det inte finns tillräckligt med arbetstillfällen på hemmaplan. Samtidigt växer befolkningen och med den ökar utpendlingen. S menar att det är en ohållbar situation som måste förändras.
– Vi behöver väsentligt fler jobb i Värmdö och aktivt locka hit företagen. Dels är det viktigt för Värmdöbornas livsmiljö. Dels måste vi minska trycket på våra redan kraftigt överbelastade vägar. Med fler jobb i kommunen blir också Värmdö en mer levande plats, säger Karin Voltaire.

För att behålla den nuvarande procentuella fördelningen av ut- och inpendling behövs cirka 3 000 nya arbetstillfällen fram till 2026 menar S. Och då kommer ändå utpendlingen att öka med cirka 3 500 personer varje dag.
– Men för att minska utpendlingsökningen, krävs betydligt fler arbetstillfällen än så, säger Karin Voltaire.

S ser två sätt för Värmdöborna att hitta en försörjning på hemmaplan; ometablering och nyetablering.
Många Värmdöföretag vill växa, men flyttar från kommunen då de upplever att de inte kan göra det i Värmdö. S menar att det krävs samverkan kring lokal- och markfrågan för att klara företagens behov av att växa.

S menar också att Värmdö behöver fler nyetableringar av företag, bland annat medelstora företag, och behöver arbeta mer aktivt för att attrahera nya företag till kommunen bland annat med mark, lokaler och myndighetsutövning.

Nu föreslår S att en tydlig och offensiv etableringsstrategi tas fram syfte att skapa fler jobb i Värmdö.
– Vi behöver gå på offensiven mer, inte bara arbeta med frågan utan vara tydliga med hur mycket fler arbeten vi behöver. Vi behöver koppla ihop näringslivfrågan, människors livsmiljö, miljöfrågan och den dagliga ekonomin. Annars riskerar Värmdö att bli en sovstad, utpendlingen att öka, säger Karin Voltaire.

Men majoriteten i näringslivsnämnden avslog initiativet med hänvisning till att det pågår ett arbete, i våras gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en "etableringsprocess".
Näringslivschefen kommer efter detta grundarbete föreslå redigeringar i redan framtagna strategi- och policy dokument. Från 1 januari 2019 tar kommunstyrelsen över ansvaret för näringslivsfrågorna och dessa beslut, säger Ina Ununger, C, ordförande i näringslivsnämnden.