Näringsliv Publicerad 14:07, 29 april 2020

•Nacka klättrar från 77:e plats till 32:a • Värmdö tappar lite

På SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) kommunlista Öppna jämförelser: företagsklimat 2019 har Nacka klättrat. Nacka fick ett nöjd kund-index på 77 och klättrade därmed från plats 72 till 37, medan Värmdö tappade från NKI 76 till 72 och hamnade på plats 109 i en undersökning där 188 av landets kommuner deltar.

På listan av ”stora” kommuner med mer än 40 000 invånare hamnade Nacka femma.

Undersökningen är gjord via ett enkätsvar från lokala företagare därkommunernas service inom sex myndighetsområden bedöms: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

– Det är anmärkningsvärt goda siffror och vårt bästa resultat någonsin, säger Nackas näringslivsdirektör Anders Börjesson.