FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Nacka dalar i årlig rankning

Näringsliv 14:30 | 08 oktober 2018

Nacka faller i Svenskt Näringslivs senaste företagsklimatrankning, medan Värmdö klättrar försiktigt uppåt. Dialogen behöver förbättras mellan parterna, menar Svenskt Näringsliv.

Företagens sammanfattande omdöme på företagsklimatet i Nacka bedöms som godtagbart, medan det i Värmdö bedöms som inte helt godtagbart. 
Totalt sett tappar Nacka 35 placeringar i den senaste rankningen, och går från tredje till 38:e plats av Sveriges 290 kommuner. 
– Företagen ger ett tydligt lägre betyg på företagsklimatet i Nacka än tidigare år. Framför allt är det byggföretagen som är mindre nöjda än tidigare. Och eftersom det är en stor andel byggföretag som svarat, drar även det ner Nackas betyg. Dialogen mellan företagen och kommunledningen är avgörande för att återvinna företagens förtroende, säger Olle Karstorp, biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv.

Bättre myndighetsutövning
Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande, menar att Nacka ändå ligger bra till vad gäller de statistiska faktorerna i rankningen.
– Det vi måste förbättra är attityderna till företagande och att förstå företagarnas villkor och hur deras affärslogik ser ut. Det vi verkligen behöver ta tag i inom kommunen är myndighetsutövningen. Den ska vara snabb och enkel, med begripliga villkor, säger han.

Nacka tappar placeringar i samtliga tolv enkätfrågor som är rankningsgrundande, bland annat i frågorna om tjänstemännens attityder och kommunens service till företagen. Man tappar också kraftigt i frågan om tillämpning av lagar och regler. Det allra största tappet, 209 platser, i rankningen återfinns i företagens syn på medias attityder till företagande. Minst är tappet i synen på kommunpolitikernas attityder.
Lägst betyg får kommunens upphandling och tillgången till medarbetare med relevant kompetens. Högst betyg ger företagen till konkurrensen från kommunens verksamheter.

Uppåt för Värmdö
Värmdö klättrar sex placeringar i totalen, till plats 195, men kommunen rankas fortfarande lågt i flera viktiga delområden, som tjänstemännens attityder till företagande och service till företagen.
Kategorier där Värmdö tappar placeringar mot övriga kommuner är frågorna om allmänhetens attityder, medarbetare med relevant kompetens och synen på tele- och IT-nätet.
Högst betyg får ändå allmänhetens attityder till företagande. Lägst betyg får upphandling.  
– Det är glädjande att vi går åt rätt håll, även om vi är långt ifrån våra mål. Vi arbetar på flera fronter, inte minst internt med de delar som vi tidigare fått kritik på som attityd, bemötande och handläggningstider. Jag hoppas att vårt arbete kommer att få genomslag snabbare, säger kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M.

Bra statistik
I den andra rankningsgrundade delen, som baseras på statistik, ser det bra ut för både Nacka och Värmdö. När det gäller nyföretagande, marknadsförsörjning och andelen entreprenader som kommunen köper av privata företag ligger Nacka topp tio i landet. Värmdö placerar sig strax under toppskiktet.
Enkäten genomfördes under perioden januari till april 2018. Precis som tidigare år är antalet lokala företagare som svarat på enkäten litet. 
Bäst i landet är för elfte året i rad Solna. Sämst i landet är Pajala, och sämst i länet Nynäshamn.

Här är några företagens betyg på kommunerna

Nacka

Högst betyg
Konkurens från kommunen 4,1
Allmänhetens attityder 3,9
Kommunpolitikers attityder 3,8

Lägst betyg

Upphandling 2,6
Tillgång till kompetens 2,7
Kommunens information 3,0

Värmdö

Högst betyg
Allmänhetens attityder 3,9
Skolans attityder 3,7
Medias attityder 3,5

Lägst betyg
Upphandling 2,2
Service till företag 2,4
Kommunens information 2,4

Så går rankningen till:
Rankningen grundar sig på två delar. En som baseras på en enkät där lokala företag ger betyg på en sexgradig skala. Störst vikt ges till frågan om sammanfattande omdöme. Den andra delen bygger på statistik från SCB och UC.