Företag mer positiva
till kommunerna

Näringsliv Uppdaterad 15:00 11 april 2019

När företag fått bedöma hur du upplever kommuners service hamnar Värmdö kommun på plats 49 i landet – ett språng uppåt med hela 97 placeringar. Nacka hamnar på plats 72 – upp 13 placeringar.

Det är den senaste mätningen som Sveriges kommuner och landsting gjort, kallad Öppna jämförelser för företagsklimat, som presenterats.

Resultatet – i form av ett nöjd-kund-index (NKI) – är detsamma för Nacka som snittet för riket: 74 poäng av 100. Nacka ökar med tre jämfört med förra året. Värmdö är något bättre med 76, en förbättring med 13.

Sofia Brorsson, näringslivschef i Värmdö, är nöjd, men betonar att förbättringen är ett resultat av ett långt och systematiskt arbete.
– Det viktigaste är inte en rankning utan vad företagarna faktiskt tycker. Om det här håller i sig kommer jag att vara ännu nöjdare. Vi vill alltid förenkla vardagen för företagarna. Samhället förändras hela tiden och då behöver vi förändras.

I undersökningen har 371 företag i Nacka och 61 företag i Värmdö bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden. De har bedömt kvaliteten på kommunernas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet vad gäller brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Bygglov svag punkt
Nacka och Värmdö följer rikstrenden i att bygglov är det myndighetsområde där kommunerna får sämst värden.
– Kommunernas arbete med bygglov omfattas av en komplicerad lagstiftning som förändrats åtskilliga gånger sedan vår första mätning. Vi kan också se att bygglov är det område där företagare tenderar att bli mest missnöjda om ärenden avslås, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL.

Nacka hamnar på 119:e plats i landet vad gäller bygglov, Värmdö på plats 98.
En lösning Nacka ska prova är att digitalisera delar av bygglovsprocessen.
– Vi ser framför oss en klar förbättring inom det området redan nästa år. Digitaliseringen gör att enkla bygglovsärenden kan hanteras snabbare vilket underlättar handläggningen av komplicerade ärenden, säger Anna Green, biträdande stadsbyggnadsdirektör.

Nöjdheten generellt har istället ökat mest inom livsmedelskontrollen, enligt SKL.
– Det har gjorts en satsning på rådgivning inom det området, vilket företagare märker och uppskattar. SKL har också startat ett nätverk för kommunernas livsmedelsinspektörer, vilket lett till nya samarbeten och utbyten av erfarenheter, säger Katrien Vanhaverbeke.

  • Lennart Spetz