Börjesson: ”Vi behöver 100 nya krogar”

Näringsliv Publicerad 08:00, 09 oktober 2019

• "Ett grundläggande dilemma"

Ett starkt växande Nacka i förändring behöver många nya restauranger de kommande åren.

För att kunna erbjuda rätt miljöer som är förankrade i branschen behöver man redan nu se över hur man kan jobba för att få hit attraktiva restauratörer.
– Det är ju ett grundläggande dilemma att servicen oftast utvecklas när allt annat är på plats. Då är kanske inte lokaler eller miljöer anpassade efter vad exempelvis en restauratör vill ha, säger Anders Börjesson, näringslivsdirektör på Nacka kommun.
– Det vore ju bra om befintlig struktur är förankrade och kopplade till rätt verksamhet.
Vad kan kommunen göra?
– Vi har ju sagt att vi behöver 100 nya restauranger framöver. Vi försöker vara kreativa och vill hitta lösningar över tid. Men även snabbare lösningar, som foodtrucks.
– Vi äger ju inte den här frågan men vill adressera den. Vi har suttit ner med dem på kommunen som ger ut serveringstillstånd för att se om vi tillsammans kan hitta sätt att komma i kontakt med framtida poten-tiella aktörer, säger Anders Börjesson.