FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Arbetslösheten stiger
i Nacka och Värmdö

Näringsliv 08:20 | 18 oktober 2018

Arbetslösheten i landet sjunker, sakta men säkert.
Samtidigt stiger den i Nacka och Värmdö, med 10 respektive 15 procent.
– Lite märkligt är det, men det beror på att arbetskraften ökat, inte att jobben minskat, kommenterar arbetsmarknadsanalytikern Jacob Grönlund.

Medan arbetslöshetssiffrorna i riket och länet sjunker så ökar faktiskt arbetslösheten i Nacka och Värmdö. Lokalt är andelen utan jobb visserligen lägre. I Nacka kommun var 4,5 procent öppet arbetslösa och i Värmdö cirka 4 procent, enligt SCB:s siffror för augusti.
Men om man tittar på skillnaden i arbetslöshet från föregående år sticker kranskommuner som Nacka och Värmdö ut.

Låga tal – stor ökning
Och eftersom det är relativt låga absoluta tal blir den procentuella ökningen stor. Från september 2017 till augusti 2018 har ökningen varit 10,3 procent i Nacka (från 3 664 öppet arbetssökande till 4 018) och 15 procent i Värmdö (från 1 281 till 1 478). Det visar siffror från Arbetsförmedlingen.

Både Värmdö och Nackas arbetsmarknadsavdelningar vet varför: Anledningen är att kommunernas etableringsinsatser avslutats, att många nyanlända som bott i de två kommunerna i två år nu räknas med i statistiken som arbetslösa.
– Och eftersom vi har relativt låg arbetslöshet märks detta av i den lokala statistiken. Vi på kommunen har inte riktigt samma målgrupper som arbetsförmedlingen, säger Nacka kommuns arbetsmarknadsdirektör Frida Plym Forshell.

Även om den faktiska ökningen av arbetslösa inte är så stor gör kommunen åtgärder:
– Vi följer det här såklart, och har fullt tryck på våra arbetsmarknadsinsatser som har individen i fokus, säger Frida Plym Forshell. 
– Sedan får vi se vad den ökade tillväxten, när det byggs nya bostäder och kontor, i Nacka gör för arbetslösheten. 

Osäkert underlag
Enligt Jacob Grönlund, som främst analyserat hela länets statistik, blir dock siffrorna mer osäkra i kommuner med relativt låg arbetslöshet.
–  Men det beror inte på att det finns färre jobb att söka, däremot att arbetskraften i området ökat. Det beror förmodligen på att många unga samt nyanlända ingår i statistiken, säger han.