Sicklaön Publicerad 07:00, 22 juni 2021

• ”Vi testar detta i positiv anda” • Utesluter inte en kommunal avgift

Till midsommar ska det gå att hyra elsparkcykel på västra Sicklaön och på Kvarnholmen. Företaget Voi har fått tillstånd att bedriva verksamhet i Nacka – med Sickla som bas.

På bara ett par månader har en intresseförfrågan lett till avtal och godkännande på delegation av natur- och trafiknämndens ordförande Hans Peters, C.

– Det har gått fort, men vi ser det som en möjlighet och testar detta i positiv anda. Det finns ett avtal med regler, som kommer att kontrolleras. Om inte annat lär allmänheten hjälpa oss att rapportera, säger Hans Peters – väl medveten om problemen med elsparkcyklar i Stockholm.

Det är Kvarnholmen och västra Sickla som berörs, med Sickla köpkvarter som platsen för Vois laddstolpar. Om du åker längre bort från ”hubben” i Sickla, och sedan lämnar cykeln kommer taxametern ticka tills du är inom den tillåtna radien. Nacka Forum, till exempel, ingår inte i den.

Vois tillstånd att ha elsparkcyklar i Nacka kommun är på två år, men Nacka kommer att utvärdera projektet regelbundet under tiden.

Hans Peters ser både fördelar och nackdelar med elsparkcyklarna. Å ena sidan är det miljövänligare än att åka bil, å andra sidan lämnas cyklarna ofta på fel plats och utgör trafikfara.

– Operatören har två timmar på sig att om det flytta på elsparkcyklar som lämnats på olämplig plats, efter att ha fått kännedom om detta. Bolaget har i avtal också garanterat att ta bort trasiga eller obrukbara sparkcyklar inom ett dygn, förklarar Hans Peters.

I avtalet står det också att bolaget säkerställer att deras personal inte ställer ut elsparkcyklar så att de står hindrande eller trafikfarligt. Om bolaget inte följer reglerna kan kommunen ta ut vite om 1 000 kronor per dygn och cykel.

Hur ska kommunen kontrollera detta?

– Vi har den ordinarie trafikövervakningen. Men om problemen blir stora, eller det medför stor påverkan ekonomiskt för kommunen, kan fullmäktige ta ut en kommunal avgift för varje åktur. Men vi tror att det kommer att fungera, säger Hans Peters.

För några år sedan var ett avtal om lånecyklar på gång i Nacka. Men det blev inget av den satsningen.

– Det tog tid och när Stockholms stad valde att inte ta med Nacka i sin satsning, blev det svårt för oss att driva det vidare. Nu med möjlighet att hyra elsparkcykel i Sickla är lånecykelfrågan inte aktuell, snarast död, säger Hans Peters.

I överenskommelsen med Voi står det också att kommunen kan komma ingå liknande avtal med andra aktörer som vill etablera motsvarande verksamhet framöver.

Populärt i storstäder

För att hyra en av Vois elsparkcykel krävs en inloggning via en app. Startkostnaden är tio kronor, därefter brukar kostnaden ligga mellan 1,50 kronor per minut till 3 kronor per minut beroende på dag och tid. Voi har också abonnemangstjänsten Voi Pass där man kan göra hur många resor man vill för en fast kostnad.

Maxhastigheten för en hyrd elsparkcykel är 20 kilometer i timmen, men det finns teknik som gör att det går att strypa hastigheten betydligt vid tätbebyggt område. Elsparkcykeln klassas som cykel och får köras på cykelvägar och bilvägar. Om man kör i gånghastighet också på trottoarer.

Personer under 15 år måste ha hjälm, men Nacka kommun rekommenderar Voi att uppmana alla sina kunder att använda hjälm. Man måste vara 18 år för att hyra av Voi.

Voi finns i Stockholm (innanför tullarna), Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Helsingborg, Norrköping och Linköping.

Det finns många andra företag som hyr ut elskotrar i landet, varav Voi var en av de första.


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x