Sicklaön Publicerad 13:21, 12 oktober 2022

• Bevara Trolldalen och Rädda Nackaidrotten känner sig svikna av Miljöpartiet

Den politiska uppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet innebar att de ideella rörelserna Bevara Trolldalen och Rädda Nackaidrotten förlorade hoppet att en ny majoritet skulle kunna ändra beslut i deras hjärtefrågor.
– Att Alliansen biter sig fast i en planering utan folkligt stöd är sorgligt, att MP möjliggör det är ännu sorgligare, kommenterar Ulrica Schwarz i Rädda Nackaidrotten.

Det fanns minst tre tydliga frågor där nya fullmäktige såg ut att ha få ändrad majoritet efter valet. Det handlade om markförsäljningen vid Sicklavallen, om utbyggnaden av Trolldalen/Henriksdalsbacken och om fortsättningen av bygget av nya Näckenbadet.
Men uppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet där eftergiften för att MP fått igenom sitt 25-punktsförslag för kommunens miljö- och klimatpolitik var att inte rösta emot Alliansen i en rad andra frågor, bland annat i de tre ovan.

– Att MP möjliggör detta är sorgligt, till och med obegripligt om man ser till vilka värden MP säger sig stå för och gick till val på. De ställer sig bakom ett beslut som är skadligt för folkhälsan, ökar biltrafiken, riskerar en miljökatastrof och som gör skillnad på barn i villaområden och barn i tättbebyggda områden, säger Ulrica Schwarz i Rädda Nackaidrotten, som i våras försökte få till en folkomröstning i frågan om Sicklavallens storlek och inriktning.

Också Bevara Trolldalens Angela Ahola är rejält besviken på uppgörelsen:
– Boende, väljare och naturvänner tycker att det är ett otroligt svek att Miljöpartiet har kommit överens med Alliansen om att exploatera den delen av Trolldalen som ligger närmast Henriksdalsbacken. 1 650 boende och föreningar har under samrådet lämnat ett yttrande om att de vill ha kvar hela Trolldalen. Det var rekord i Nackas historia. Att Miljöpartiet ignorerar folkopinionen visar att partiet har tappat kontakten med boende, väljare och naturvänner.

I uppgörelsen tas Henriksdalsbacken (en del av det som föreningen betecknar som Trolldalen) upp som en fråga man nu är överens om. Där står det att man ska gemensamt verka för att den detaljplan som varit på samråd ska antas, men att markanvisningen sedan ska ske med klimatprofil. Där står också att planområdet öster om Henriksdalsbacken, själva Trolldalen, pausas under mandatperioden med utgångspunkt att ge området skyddad status.

– Men det är Henriksdalsbacken som vi som bor i Henriksdal, Saltsjöqvarn och Finnboda vet har störst rekreationsvärde eftersom den ligger närmast bostäderna, skolor och kommunikationerna. Det är också den delen av Trolldalen som har högst naturvärde. 630 träd ska skövlas här, inklusive 30 till 40 naturvärdesträd, alltså tallar, ekar och andra lövträd som har hög ålder. Den delen av Trolldalen som man föreslår bevaras består av branter, klippor och yngre skog, säger Angela Ahola.

I uppgörelsen står det också tydligt om området Sydvästra Plania (Sicklavallen) att avsikten är fullfölja den beslutade markanvisningen med innehållet bostäder och en sjuspelarfotbollsplan, samt att man ska anta en detaljplan för detta senast 2024.

– Jag undrar över vilken valanalys MP gjort. De är ju starkare på Västra Sicklaön än i resten av kommunen och övriga partier verkar ju ha gjort analysen av idrottsfrågorna och stadsbyggnadsfrågorna avgjorde, säger Ulrica Schwarz och tillägger:

– Alliansen och MP skjuter upp kostnader och problem till nästa generation – som då har en ännu sämre utgångspunkt, eftersom deras föregångare sålt av kommunens mark. Redan i dag åker barn från Kvarnholmen till Älta och Saltsjöbaden för att träna, och befolkningen ska fördubblas. När kommer lösningarna?


 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x