Avgörande i Högsta domstolen: Ingen ny radiomast

Nackamasterna på avstånd. FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Sicklaön Publicerad 16:56, 12 maj 2021

• Avslår ansökan om en 212 meter hög mast intill Nackamasterna

Det blir ingen ny, 212 meter hög, radiomast ovanför Hästhagen. Mark- och miljööverdomstolens utfall ändras av högsta instans, Högsta domstolen.

Domstolen går på miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommuns linje om att ett bifall skulle öppna för ytterligare byggnader på platsen.

Många som bor eller verkar i närheten av Nackamasterna och som protesterat eller varit starkt kritiska till byggplanerna kan andas ut. Det blir ingen tredje Nackamast, Bauer media, företaget som står bakom kanaler som Mix Megapol och NRJ, nekas att bygga en ny radiomast invid de redan befintliga Nackamasterna i Nackareservatet.

Högsta domstolen har nu avgjort en långdragen bygglovstvist, som gått via miljö- och stadsbyggnadsnämnden till mark- och miljödomstolar.

Bauer sökte bygglov för en 212 meter hög radiomast cirka 400 meter från de redan befintliga Nackamasterna ovanför Hästhagen. Men miljö och stadsbyggnadsnämnden avslog bygglovsansökan 2017.

Bauer överklagade till mark- och miljödomstolen som också avslog ansökan.

Men i nästa instans, i Mark- och miljööverdomstolen, gjordes bedömningen att ansökan innebar en lämplig markanvändning och att det inte fanns skäl till att avslå ansökan.

Men Nacka kommun ansökte och fick prövningstillstånd hos Högsta domstolen och i dag kom beskedet som upphäver Mark- och miljööverdomstolens dom och fastställer mark- och miljödomstolens domslut – som innebär att Nacka kommun har rätt att avslå bygglovsansökan. Det blir ingen tredje hög radiomast ovanför Järlasjön vid Hästhagen.

”En enskild radioutsändning är förvisso skyddsvärd och platsen är lämplig, men vikten att bevara det intilliggande Nackareservatets naturvärden väger tyngre”, skriver HD i domen.

HD konstaterar bland annat i domen att ett bifall skulle i förlängningen kunna öppna for ytterligare byggnadsverk på platsen.

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x