FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Bengt och Birgitta Thelander, Saltsjöbadens hembygdsförening, Kate Farkas, som driver Facebooksidan Vårt Saltsjöbaden, Peter Bladh, Saltsjöbadens villaägarförening, Göran Holmberg, Igelbodabo, och Anders Thulin, Saltsjöbadsbo, är alla besvikna och frustrerade över hanteringen av Igelboda stationshus.

Urspårat läge efter
brand i stationshus

Saltsjöbaden/Fisksätra 10:08 | 05 februari 2019

För sex år sedan eldhärjades Igelboda stationshus. Sedan dess har den röda byggnaden från 1913 stått orörd — och varken landstinget, som äger huset, eller kommunen, som sagt nej till att huset rivs, verkar vilja veta av det. 

Alla turer efter branden i Igelboda stationshus

Februari 2013: Stationshuset brinner.
Juni 2013: SL ansöker om att få riva stationshuset.
April 2014: En besiktning av byggnaden fastslår att skadorna är så omfattande att det är bortom räddning.
Oktober 2014: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka avslår SL:s rivningslov.
Juli 2015: Mark- och miljödomstolen avslår SL:s överklagan.
November 2017: SL erbjuder Nacka kommun att överta byggnaden.
Juni 2018: Nacka kommun meddelar att det inte är aktuellt att ta över stationshuset.

Den 27 februari 2013 brann stationshuset vid Igelboda station. Branden startade på övervåningen och orsakade, tillsammans med släckningsarbetet, stor skada. 
När byggnaden besiktades våren 2014 fastslogs att den var bortom räddning. ”De skador som branden och släckningen har orsakat på Igelboda stationshus är så omfattande att det inte är försvarbart att försöka behålla de kvarblivna byggdelarna”, gick att läsa i skaderapporten.

SL äger huset, men har inget intresse av att förvalta det. Redan sommaren 2013 ansökte SL om rivningslov, men Nacka kommun sa nej. SL överklagade beslutet men både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen följde kommunens linje – stationshuset fick inte rivas. 
– Det är viktigt att vi markerar att de här husen och miljöerna är viktiga. Jag hoppas att SL eller någon annan ger huset en chans till. Vi vill att de ska anstränga sig lite extra, sa Cathrin Bergenstråhle, M, miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande, efter att rivningslovet avslagits i oktober 2014.

Utdömd, enligt SL
Att ”anstränga sig lite extra” har dock SL inga planer på.
– Enligt de två oberoende besiktningar som har gjorts är det omöjligt att rusta upp huset utan att först riva det. Alla bärande konstruktioner är så skadade att det inte går att använda befintliga stommar för återbyggnad. Därför måste huset rivas i sin helhet för att sedan återuppbyggas som en replika. Då stationshuset inte längre fyller någon funktion för SL, den enda kvarvarande funktionen, ställverket, flyttades ut till en egen byggnad strax efter branden, finns ingen anledning att bekosta en återuppbyggnad, säger Aleksander Krajisnik, presskommunikatör SL.
– Det inte ligger i SL:s uppdrag att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fortsätter han.

Trots att kommunen anser att huset bör bevaras tackade man nej när SL erbjöd kommunen att ta över stationshuset. 
”Det är inte aktuellt för Nacka kommun att överta Igeboda stationshus i nuläget”, skrev kommunen i ett svar till en bolagsjurist på landstinget i juni förra året.

Både hembygdsföreningen och villaägareföreningen i Saltsjöbaden är kritiska till hanteringen av stationshuset. När NVP träffar representanter från föreningarna, samt ett antal närboende, uttrycker de både besvikelse och frustration.
– Jag tycker att det är skamligt att SL och kommunen beter sig så här, att ingen vill ta ansvar, säger Igelbodabon Göran Holmberg som länge engagerat sig turerna runt stationshuset. 
– Det är upprörande att man låter en så värdefull byggnad stå och förfalla, fyller Saltsjöbadsbon Anders Thulin i.

Sista av sitt slag
Birgitta Thelander, ordförande för Saltsjöbadens hembygdsförening, har likt Göran Holmberg länge engagerat sig i stationshuset.
– Huset är det sista i den här modellen som finns kvar längs Saltsjöbanan, säger hon.

Samtliga är överens om att huset bör restaureras. Helst skulle de se att någon typ av verksamhet flyttade in i lokalerna.
– Jag tror att det skulle finnas ett stort intresse av att driva verksamhet i huset om det renoverades, säger Peter Bladh, Saltsjöbadens villaägareförening. 
– Det viktigaste är att det inte får fortsätta stå och förfalla. Ju längre man låter det stå desto dyrare, och svårare, blir det att rädda, lägger Birgitta Thelander till.

För bullrigt för bostäder
Vid branden bodde två personer i huset. Men att en privatperson skulle få ta över huset för att flytta in är i dag inte aktuellt.
– Nej, i och med att byggnaden ligger i direkt anslutning till järnvägen finns en rad krav som måste uppfyllas, bland annat elsäkerhetskrav och krav om bullernivåer. Till exempel skulle bullerkraven skulle aldrig kunna uppnås, säger Aleksander Krajisnik.
Gäller detsamma om någon vill driva verksamhet i stationshuset?
– Jag ska inte säga att det är helt uteslutet att få tillstånd att köpa stationshuset för att driva någon typ av verksamhet. Men det intresset har inte funnits, vi har inte fått några seriösa förfrågningar. Det är ju dessutom ett ganska stort kapital som ska till. Man skulle även få räkna med att kunna förklara hur man ämnar tillgodose säkerhetskraven, säger Aleksander Krajisnik. 


”Vi kommer inte att släppa ärendet”

– Huset ska renoveras på något sätt. Det är upp till SL att presentera hur de vill ta vara på huset. 
Det säger Anna Green, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Nacka, och tillägger att det kan bli tal om ett föreläggande om SL inte agerar. 

I juni 2018 meddelade Nacka kommun, efter drygt 1,5 års betänketid, att de inte ville överta ansvaret för Igelboda stationshus. 
– Kommunen vill att huset ska stå kvar, men också tas om hand. Frågan om huruvida det kunde vara mer effektivt att kommunen tog över huset har därför diskuterats. Men vi kom fram till att det inte är vårt ansvar att vara förvaltare av den här typen av hus, säger Anna Green.
Så kommunen kommer inte själva göra något?
– Nej, eftersom det inte är kommunens ansvar, vi är inte fastighetsägare. Det har varit svårt att hitta lösningar på det här ärendet. Men det som är klart är att det är SL:s ansvar.
Kan kommunen kräva att SL agerar?
– Kommunen kan ställa krav, till exempel i form av ett föreläggande. Då kan man till exempel säga att SL ska inkomma med åtgärdsplan. Det är den påtryckningsmetod vi kan använda oss av, vi kan ställa skarpa krav om vi tycker det behövs. Vi är inte där än, men vi kommer inte att släppa ärendet, säger Anna Green.

Hos SL verkar dock inte något arbete med en renoveringsplan pågå. Så sent som den 22 januari skrev trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons, M, via sin regionsrådssekreterare, följande i ett mejl till Göran Holmberg: ”Efter att ha gjort lite efterforskningar kring Igelboda station så ligger det just nu det inga planer på bordet om att riva, rusta upp eller göra något åt stationsbyggnaden.”