Saltsjöbaden/Fisksätra Publicerad 09:58, 24 oktober 2019

• Medborgarförslag nedröstat • ”Blir en driftkostnad som kommer att belasta budgeten”

I ett medborgarförslag föreslår en Nackabo att en välkomstskylt ska placeras vid infarten till Saltsjöbaden. ”Välkommen till skärgården och Saltsjöbaden!” bör det stå på skylten, enligt förslaget. Även kommunvapnet — föreställande en treudd och en fisk — från tiden då Saltsjöbaden var en egen kommun föreslås vara med på skylten.

Förslaget fick dock svalt mottagande under natur- och trafiknämndens sammanträde på tisdagen. Enligt ordförande Hans Peters, C, var nämnden enig om att avslå förslaget.
En av anledningarna var för att underhållet av skyltar belastar kommunens driftbudget, enligt tjänsteskrivelsen.
Kommunens blomsterplanteringar är en bättre prioritering, menar tjänstemännen:
”Enhetens bedömning är att blomsterplanteringar ger mer värde för skattepengarna än föreslagen skyltning och föreslår att kommunen fortsätter med den satsningen istället”, går att läsa i tjänsteskrivelsen.