Saltsjöbaden/Fisksätra Publicerad 12:18, 11 februari 2021

• Oppositionen yrkade minoritetsåterremiss

Det blev bara ett av två möjliga beslut på fullmäktige i förra veckan om nya detaljplaner för Saltsjöbanans stationsområden i Fisksätra och Tattby. Planerna ska ge dubbelspår förbi stationerna, för att på sikt kunna öka turtätheten på Saltsjöbanan till tolvminuterstrafik. 

Oppositionen fick till en så kallad minoritetsåterremiss för planen för Fisksätra station då man anser att bullerfrågan inte behandlats rätt.
– Att hindra bullret genom att glasa in balkongerna är inte rätt väg att gå. Bullret ska stoppas vid källan, i det här fallet med bullerplank vid stationsområdet, säger Khashayar Farmanbar, S.

Mats Gerdau, M, tycker att återremissen var märklig:
– Jag förstår inte varför man godkände den ena, och inte den andra planen. Målet är att få fler avgångar, och det låter lika mycket som tidigare, skillnaden är att det blir fler bullertillfällen.

 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x