FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

För att sänka hastigheten på Saltsjöbadsleden tas trafiksäkerhetskameror i bruk.

Nya fartkameror tas i bruk

Saltsjöbaden/Fisksätra 14:34 | 22 maj 2019

Nu tas fartkamerorna vid Saltsjöbadsleden i bruk. Enligt mätningar kör så många som 82 procent av bilisterna över hastighetsgränsen på sträckan. Men Moderaterna tycker att projektet är för dyrt och att nyttan med kamerorna är oklar.

Fartkamerorna har länge funnits monterade längs Saltsjöbadsleden. Nu meddelar Nacka kommun att de tas i bruk från och med måndagen den 3 juni. Detta för att få ner hastigheterna på Saltsjöbadsleden, på sträckan mellan Fisksätra och Saltsjöbaden, där mätningar utförda 2018 visade att så många som 82 procent körde över hastighetsgränsen, enligt kommunen.

– Trafiksäkerhetskamerorna sätts upp för att få ner hastigheten och öka trafiksäkerheten. Om hastighetsgränserna hålls kommer även vägen upplevas tryggare att köra på, säger Bengt Stenberg, chef för trafikenheten, på kommunens hemsida.

Huruvida kamerorna blir ett permanent inslag längs Saltsjöbadsleden kommer att fastslås efter en utvärdering år 2020. Fartkamerorna är placerade på vardera sida av Saltsjöbadsleden, i höjd med Båthöjden. Den ena kamerans placering medför att cykelbanan smalnas av vid platsen där kameran står.

I torsdags meddelade Nackamoderaterna på sin Facebooksida att de sagt nej till fartkameror längs Saltsjöbadsleden, medan övriga partier i natur- och trafiknämnden valt att gå vidare med ärendet. M skriver att projektet blivit dyrare än den ursprungliga planen.

– Sammantaget tycker vi att projektet är för dyrt och den uppskattade effekten för otydlig. Vägsträckan har redan byggts om för att förbättra vägsäkerheten och hastigheterna har sänkts. Från tidigare 70 kilometer i timmen till nuvarande 60. Det bör även tilläggas att inga trafikolyckor har rapporterats sedan nuvarande åtgärder sattes in, säger Peter Zethraeus, M, vice ordförande i natur- och trafiknämnden, i ett uttalande på Facebook.