Nej till breddning av Saltsjöbadsleden

Att sänka staketet beräknas kosta cirka 600 000 kronor. Breddning av vägen skulle, enligt beräkningar, gå på minst 3,5 miljoner mer.
FOTO: JENNY FREJING
Saltsjöbaden/Fisksätra Uppdaterad 10:02 02 september 2019

• Anses för kostsamt. • Mats Gerdau: ”Våra vägar ska både vara och upplevas som trygga.”

Han ville ha en bredare väg, men istället får han ett lägre staket. 
– Det är en bra början. Men jag tror att man kommer behöva flytta stängslet och bredda vägen längre fram, säger Mats Gerdau.

Det blir ingen breddning av Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbaden. Det beslutade natur- och trafiknämnden i förra veckan. 
I juni förra året skrev kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, ett politikerinitiativ om att möjligheten att bredda Saltsjöbadsleden skulle utredas. Anledningarna som uppgavs var bland annat att bilister upplevt det höga staketet mellan körbana och gång- och cykelbana som obehagligt och trafi-kosäkert och att det kan försvåra för räddningstjänstens arbete.

I tjänstemännens utredning konstateras att en breddning blir både alltför komplicerad och allför kostsam. 
Tre huvudsakliga alternativ setts över — en breddning av körbanan på norra sidan, en breddning av körbanan på södra sidan och en separerad upphöjning av gång- och cykelbanan samt helt borttaget staket. 
Samtliga beräknades kosta mellan 4,2 och 5 miljoner kronor, men kostnaden skulle kunna stiga med ytterligare cirka 20 procent på grund av ”ett antal fysiska utmaningar som utredarna ser”. 

Förslagen ansågs av utredarna bli för dyra och därför togs ett fjärde fram — att halvera höjden på staket mellan körbanan och gång- och cykelbanan. Alternativet skulle innebära en betydligt lägre kostnad, cirka 600 000 kronor, och var det som slutligen klubbades av natur- och trafiknämnden. 
– Det är en bra början, men vi får se om det är tillräckligt. Jag tror att man kommer behöva flytta stängslet och bredda vägen längre fram, säger Mats Gerdau. 
Han fortsätter:
– Under lång tid har många påtalat att vägen upplevs som otrygg — och våra vägar ska både vara och upplevas som trygga. Vi -moderater tror att vi kommer behöva flytta staketet så att man får möjlighet att bredda vägen. Men nu blir räcket lägre och då får vi vänta och se hur det upplevs. Upplevs vägen fortfarande som otrygg får vi ta nästa steg.