Nacka Publicerad 16:06, 25 november 2019

• "Invånarna måste tåla naturliga störningar såsom fågelskrän"

Ett antal boende i Solsidan kände sig så pass störda av några kraxande korpar i sitt närområde, att man skickade in en ansökan till Länsstyrelsen om skyddsjakt mot korp. Nu skriver Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka i ett yttrande till Länsstyrelsen att man motsätter sig tillstånd till skyddsjakt mot korp och att ”invånarna måste tåla vissa naturliga störningar såsom fågelskrän”.