Konst gjorde tunnel
i Fisksätra tryggare

Saltsjöbaden/Fisksätra Uppdaterad 08:00 25 april 2019

Konst, färg och mer ljus har gjort tunneln under Fisksätravägen, mellan idrottsplatsen och centrum, tryggare. Det slår en studie från ArkDes fast.

I effektstudien, som genomförts av Spacescape (konsultföretag inom stadsbyggnad) på uppdrag av Arkdes (Arkitektur- och designcentrum), har fyra projekt vars ambition har varit att öka den upplevda tryggheten studerats. En av dem är Noorskens gångtunnel i Fisksätra.

Tunneln ingick i en konstsatsning där Fisksätraborna fick rösta fram ny offentlig konst. Uppdraget gick ut på att bland annat göra gångtunneln under Fisksätravägen mer tilltalande och på så sätt öka den upplevda tryggheten i området. Bidraget Noorsken, av konstnären Andreas Blom vann.  Han valde att involvera lokala ungdomar i projektet.

I effektstudien har observationer gjorts på platsen och Fisksätrabor har intervjuats. Samtliga av de tillfrågade tycker att tunneln har blivit ljusare, trevligare och mer positiv. Hälften anser att den blivit tryggare. De intervjuade har bland annat uppgett att de slutat ta omvägar för att slippa gå den vägen och att färgerna gör det lättare att på långt håll se om någon är i tunneln.
Sedan konsten färdigställdes har tunneln, enligt studien, dessutom varit näst-intill fredad från klotter och skadegörelse.