Fisksätraförälder: ”Hela vår vardag kastas omkull”

Fisksätra Uppdaterad 12:17 14 maj 2019

Hedda Nyman har barn både på Fisksätraskolan och på skolans förskola. Hon är kritisk till kommunens hantering av den planerade nedläggningen.
– Jag tycker det är respektlöst att vi får veta detta med så kort varsel, säger hon. 

Nacka kommun planerar att lägga ned Fisksätraskolan efter vårterminens slut. Föräldrar till barn på Fisksätraskolan fick information om planerna under ett möte på måndagskvällen. Hedda Nyman beskriver stämningen på mötet som upprörd.
– Folk var väldigt arga. Många ville knappt lyssna på informationen om planerna utan ville bara få svar på vad som ska hända nu, säger hon.

Hon har barn på både skolan och på förskolan som tillhör samma skolenhet. Nedläggningen innebär en stor förändring för vardagslivet, säger hon.
– För oss innebär det här att hela vår vardag kastas omkull. Nu har vi gångavstånd till skolan, och skola och förskola i samma lokaler. Våra barn har kompisar och lärare som de har relation till. Min dotter går till och med från skolan själv. Även om vi får skolplats bara en station bort med Saltsjöbanan gör det stor skillnad för vår vardag.
Hedda Nyman fortsätter:
– Och då är vi ändå två föräldrar, och vi har bil. Är man ensamstående, saknar bil, kanske jobbar skift blir det ju en ännu större omställning.

Till hösten 2021 planerar den tilltänkta köparen, Stena fastigheter, att öppna en ny skolan tillsammans med Viktor Rydbergs skolor.
– Men det hjälper ju inte oss, det är ju inte så att våra barn kommer att byta skola igen om två år, säger Hedda Nyman.

Istället har berörda familjer nu tio dagar på sig att välja nya skol- och förskoleplatser.
– Jag tycker det är respektlöst att vi får veta detta med så kort varsel, säger Hedda Nyman och fortsätter:
– Stena har hunnit göra en skiss på hur den nya skolan kan komma att se ut. De har haft tid att planera långt före oss föräldrar.

Den nya skolan planeras ha kapacitet för cirka 540 elever i årskurserna f-9. I nuläget går drygt 90 elever på skolan och cirka 60 på förskolan.
– För oss har det varit en fördel att skolan är liten. Jag ställer mig också frågande hur de ska hitta ett elevunderlag till 540 platser, säger Hedda Nyman.

Beslutsunderlag för nedläggningen och försäljningen presenterades på kommunstyrelsens sammanträde igår. Den 3 juni ska ett definitivt beslut om nedläggningen fattas av kommunstyrelsen. Beslut om försäljning av fastigheten beräknas fattas av kommunfullmäktige den 17 juni.