FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

I förra veckan kom beskedet om att kommunen ämnar lägga ned Fisksätraskolan.

Fisksätrabor bjuder in politiker
till möte om skolnedläggning

Fisksätra 16:50 | 21 maj 2019

Beskedet om att kommunen vill lägga ned Fisksätraskolan har skapat både ilska och oro i Fisksätra.
Föräldrar och Fisksätrabor har nu kallat ledande politiker till ett möte för att prata om nedläggningen och den korta tid man fått på sig att söka nya skolor.

Möte i Folkets hus

Mötet med politikerna hålls ikväll, tisdag, i Fisksätra Folkets hus med start klockan 18.00.

– Kommunledningen ställer krav på föräldrarna, att de ska välja ny skola till sina barn på tio dagar, då måste vi kunna ställa krav på dem, säger Lamin Sonko, som är med i gruppen som vill verka för Fisksätras bästa.

Ikväll har gruppen, som består av föräldrar med barn på Fisksätraskolan, boende och före detta boende i Fisksätra, bjudit in representanter från samtliga ledande partier till Fisksätra Folkets hus. Under tisdagen meddelade samtliga inbjudna partier att de kommer att närvara på mötet.
– Vi vill att politikerna ska få höra hur besluten påverkar de som drabbas av dem.

På måndagskvällen höll de ett första möte i där syftet var att bland annat informera om vilka rättigheter föräldrar med barn på Fisksätraskolan har, och vilka skyldigheter kommunen har.
– I och med beslutet om nedläggningen har det uppstått stor oro i Fisksätra. Bland annat när för att det presenterades att ett nytt skolval skulle göras inom tio dagar. Man har inte gett någon djupare information än så. Vissa föräldrar har uppfattat det som att om de inte gör ett aktivt val blir deras barn utan skolplats. Man har inte vetat varken vilka rättigheter eller skyldigheter som finns, säger Lamin Sonko.
Han fortsätter:
– I Nacka är de styrandes filosofi är att främja valfrihet. Men här begränsar man möjligheten för föräldrar med barn i Fisksätraskolan att göra välgrundade val. Det finns ingen som har möjlighet att hinna läsa på om skolor, besöka dem, på tio dagar. Det vill vi ifrågasätta.

Det första man vill försöka påverka, förklarar Lamin Sonko, är att förlänga tiden som föräldrarna fått på sig att välja en ny skola. Men man vill även verka för att påverka det slutgiltiga beslutet om nedläggningen.
Lamin Sonko hänvisar till nedläggningen av Ringgårdens förskola i Saltsjöbaden. Vid ungefär den här tiden förra året kom beskedet om att kommunen planerade att lägga ner förskolan till sommaren. Orsaken var att man ansåg elevunderlaget vara för lågt. Efter protester från föräldrar sköts nedläggningen till årsskiftet.
– Vi vill kräva att kommunledningen är konsekventa, och behandlar det här ärendet på samma sätt. Den generella uppfattningen är att olika områden i Nacka behandlas olika beroende på hur utbildade de som bor där är eller hur mycket pengar de har, säger Lamin Sonko och tillägger:
– Skolan är en otroligt viktig del i samhället. Fisksätra är ett väldigt tätbebyggt område, att det inte ska finnas en välfungerande kommunal skola här tycker vi är orimligt.