Fisksätra klassas som utsatt område

FOTO: JENNY FREJING
Saltsjöbaden/Fisksätra Publicerad 08:54, 14 oktober 2021

• Med på polisens lista över problemområden, enligt Ekot • S: "Är rasande förbannad"

Polismyndigheten listar ett 60-tal områden där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Listorna uppdateras vartannat år och är uppdelade i tre kategorier — utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. 

I år tar Fisksätra plats bland de utsatta områdena. Det visar Ekots presentation av den listan, som egentligen uppdateras om en dryg månad. 
Fisksätra är ett av tre nya områden, samtliga i Stockholm, som i år är nya på listan. Fisksätra placeras i den minst allvarliga kategorin — utsatta områden. Det gör även Grantorp/Visättra i Huddinge kommun. Det tredje nya området, Valsta i Sigtuna, bedöms som ett riskområde.

Enligt polisen kännetecknas områdena av bland annat hög koncentration av kriminella, hot och våldshandlingar mot vittnen, brottsutsatta och anmälare, samt att polisen har svårt att fullfölja sitt arbete i området.
Listan används bland annat när det bestäms hur polisen ska fördela sina resurser i arbetet mot organiserad brottslighet. Den syftar också till att öka medvetenheten om var i landet problemområdena finns.

Linda H Staaf, chef för polisens underrättelsetjänst, säger till Ekot att det generellt finns positiva tendenser i utvecklingen för landets utsatta områden.
– Vi ser inga större svängningar mellan åren, när vi gör de här bedömningarna. Men överlag så ser vi positiva tendenser, att det går åt positivt håll. Det finns områden som har en negativ utveckling, men överlag ser vi positiva tendenser, säger hon.

Polismyndigheten vill dock inte kommentera de enskilda områdenas utveckling. 

Oppositionsråd Khashayar Farmanbar, S, reagerar starkt på klassningen av Fisksätra. 
– När jag började i Nacka var Fisksätra lugnt som en filbunke. Under åren har jag sett nedskärningar för socialtjänst, nedskärning för ungdomsråd, Folkets hus har fått sämre lokaler, och så vidare. Och kriminaliteten har bara ökat. Det är det som händer när man inte satsar på ett område. 

Han säger att S föreslagit bland annat patrullerande socialtjänst, mer pengar till både Folkets hus och ungdomsverksamheter, större satsningar på skolor i området. Men majoriteten har inte plockat upp förslagen, säger han.
– Jag är rasande förbannad på den moderatledda majoritetens ovilja att stoppa utvecklingen, säger Khashayar Farmanbar. 

Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande, håller inte med Farmabar:
– Det är enfaldigt att tro att socialsekreterare ska kunna stoppa gängkriminaliteten. Vi behöver fler poliser, men det har blivit färre. Det får konsekvenser, nu ser vi dem.

Samtidigt säger Gerdau att polisens klassning gör honom ambivalent: 
– Det finns ju en positiv aspekt, om det leder till fler poliser. Det hoppas jag på. Samtidigt är det tråkigt att området får en negativ stämpel. 
Räcker fler poliser eller behövs fler åtgärder, till exempel från kommunen?
– Vi har gjort det vi kan — vi förstärker med ordningsvakter, vill ha kameror, och så vidare. Vi ska ha ett bra samarbete med polisen. Om de anser att vi behöver göra mer så är vi beredda på det. Men vi kan inte ta över polisens ansvar, säger Mats Gerdau.

Polisens definition av ett utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället.

Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som:
• offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
• narkotikahandel som bedrivs öppet
• ett utåtagerande missnöje mot samhället

Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. Läget anses vara allvarligt.


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x