FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Akademiska skolan har tagit emot överlägset flest av de nyanlända elever som studerar i Nackas grudskolor. På bilden Serpil Olhan, biträdande rektor, med eleverna Issis, Prince och Jörges.

Här är var tredje
elev nyanländ

Saltsjöbaden/Fisksätra 08:01 | 27 mars 2019

I Nackas grundskolor går drygt 290 nyanlända elever. Överlägset flest, 50 elever, går på Akademiska skolan i Fisksätra — något som skolans biträdande rektor ser som en tillgång snarare än en svår utmaning.

Här är antalet nyanlända elever störst, och minst

Akademiska skolan: 50
Ektorps skola: 19
Orminge skola: 18
Skuru skola: 17
Samskolan: 17

• Backeboskolan, Da Vinciskolan, Idunskolan, Internationella Engelska skolan: 0
• Boo Gårds skola, Järla skola, Kunskapsskolan Saltsjöbaden, Lännersta skola, Neglinge skola: 1

Sifforna avser november 2018, då senaste redovisningen gjordes. Utbildningsenheten har i uppdrag att redovisa antalet nyanlända elever tre gånger per år.

Källa: Nacka kommun

Drygt 34 procent av eleverna på Akademiska skolan i Fisksätra är nyanlända. Det är med råge den skola i Nacka som har störst andel nyanlända elever. På Ektorps och Borgvalla skolor, som har näst flest nyanlända elever, går 19 stycken — de utgör dock endast fem procent av det totala elevantalet.

Varför så många elever sökt sig till just Akademiska skolan kan inte Serpil Olhan, biträdande rektor och huvudansvarig för de nyanlända eleverna, svara på.
– Men kanske vet de att personalen hos oss har mycket erfarenhet att jobba med nyanlända elever, säger hon.

Mindre grupper
Akademiska skolan har två förberedelseklasser (FBK) för nyanlända elever. De är uppdelade efter ålder och går i klassen så länge de behöver för att sedan slussas ut till ”vanliga” klasser. 
– Vissa har mycket skolbakgrund medan vissa är analfabeter och aldrig har gått i skolan. Allt handlar om att kunna anpassa undervisningen utifrån de individuella behoven. Vi delar upp i mindre grupper och har personal som kan stötta extra där det behövs, säger Serpil Olhan.
– Vi har dessutom lärare som pratar flera olika språk. Det är en stor fördel, speciellt när vi ska kartlägga elevernas kunskaper — vi behöver till exempel inte kalla in tolk, tillägger hon.

Andra verktyg
Trots det säger hon att skillnaderna på undervisningen i en FBK-klass och en ”vanlig” klass är mindre än man kan tänka sig. 
– Vi jobbar ju utifrån de mål och läroplan som finns för respektive klass, oavsett om det är FBK eller ej. Det som skiljer är till viss del studiemedlen. Till exempel kan mer visuella verktyg hjälpa de nyanlända eleverna. Bilder hjälper, och jag brukar rita och använda mycket kroppsspråk. Eleverna har även datorer där de kan översätta till sitt modersmål och får hjälp av studiehandledare, säger Serpil Olhan och understryker att all undervisning sker på svenska. 
– Vi har även som regel att svenska ska användas även utanför klassrummet. För många elever är skolan den enda plats där de pratar svenska. Vi vill att de även ska lära sig vardaglig svenska, inte bara det vi pratar om på lektionerna.

Samma skolval
Fördelningen av nyanlända elever fungerar på samma sätt som för elever som är födda i eller har bott i Sverige en längre tid. 
– Samma förfarande gäller för alla elever — oavsett om de kommer från Aleppo eller Ystad, alla går in och väljer skola, säger Lotta Valentin, chef för Nackas utbildningsenhet.
Finns det någon förklaring till att Akademiska skolan har så många nyanlända elever?
– Varför just de har en större andel av eleverna vet jag inte. Men en gissning kan vara att de har lediga platser, att skolan ligger bra till oavsett var i Nacka man bor. Det finns även SFI (svenska för invandrare) i närheten, något som jag vet att några vårdnadshavare lyft som positivt. Det kan ju också vara så att någon person de kommit i kontakt med har pratat om skolan, berättat att det finns plats, och så vidare, säger hon.