Fisksätralärare: ”Det har saknats förutsättningar”

Fisksätra Uppdaterad 16:23 16 maj 2019

Irene Holmgren har jobbat som lärare på Fisksätraskolan i fyra år, både på förskolan och i lågstadiet. Hon beskriver att det under de åren ”bara gått nedåt”.
– Man säger att kvalitetsbristerna kvarstått trots insatser. Vilka är de insatserna? Jag har inte sett dem, säger hon.

Ett av de främsta argumenten för att lägga ned Fisksätraskolan har varit att kvaliteten på skolan inte är tillräckligt hög.
– Allt färre elever väljer Fisksätraskolan. Skolan har svårt att attrahera utbildade lärare, studieresultaten är låga och den rekommenderas i allt lägre grad av föräldrar. Det innebär sammantaget att skolan har nått en brytpunkt där den inte längre kan erbjuda en utbildning som lever upp till våra krav, sa Einar Fransson, produktionsdirektör för Nackas kommunala skolor, i ett pressmeddelande i början av veckan.

Irene Holmgren har varit förskollärare sedan 1990, och har sedan dess nästan uteslutande jobbat inom förskolan och skolan i Nacka. De senaste fyra har hon jobbat på Fisksätraskolan. Hon säger att hon aldrig under sitt yrkesverksamma liv jobbat under liknande förhållanden som på Fisksätraskolan.
– Under de fyra år jag jobbat på skolan har det bara gått neråt. Man säger att kvalitetsbristerna kvarstått trots insatser. Vilka är de insatserna? Jag har inte sett dem, säger hon och fortsätter:
– Men det har ju helt saknats förutsättningar för att höja kvaliteten.

Irene Holmgren säger att hon varit kvar på skolan ”mot alla odds”.
– Jag tycker att det är här jag som pedagog kommer till min rätt och gör mest nytta.

Hon säger att hon tycker att politikerna sviker både elever och föräldrar i Fisksätra, men inte på grund av nedläggningsplanerna.
– Jag kan inte säga att det är ett felaktigt beslut, skolan har stora brister. Som pedagog kan jag inte annat än ställa mig bakom nedläggningsbeslutet. Men det jag tycker är fel att vi inte har getts rätt förutsättningar.

Nu önskar hon att kommunen är beredd att tillsätta resurser på elevernas nya skolor.
– Jag hoppas nu att man tar sitt politiska ansvar och ser till att det tilldelas tillräckliga resurser när eleverna börjar på en ny skola. Vissa av problemen försvinner ju inte för att man flyttar från den här skolan.