Saltsjöbaden/Fisksätra Publicerad 11:17, 12 januari 2021

• Övervakningskameror ska förebygga brott i Fisksätra • ”Fortsatt en hel del narkotika i omlopp”

Sedan i höstas filmar två övervakningskameror Fisksätra torg, och inom kort installeras ytterligare kameror. Syftet är, bland annat, att förebygga den öppna drogscen som en längre tid funnits i området. Och det verkar har gett resultat. 
– Vi upplever att den öppna drogscenen inte längre är lika synlig, säger Sofie Ordell, kommunpolis i Nacka.

Efter en rad våldsbrott, bland annat två skjutningar och ett mordförsök, ökade polisen i höstas sin närvaro i Fisksätra. I samband med det fattade lokalpolisområdeschef Karin Berggren ett tillfälligt beslut om kameraövervakning i området. I slutet av september installerades därför två kameror som filmar Fisksätra torg. I december togs ett permanent beslut om att, förutom de existerande kamerorna, sätta upp ytterligare tre.
– Ändamålet är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Polisen har använt kamerorna i realtid men också i efterhand då det som spelas in lagras i 62 dagar, säger Sofie Ordell.

Övervakningen ska fungera som ett komplement till polisens ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 
– Kamerabevakningen syftar till att stärka polisens förmåga och utgör ett komplement till befintlig polisär verksamhet. Vi kommer fortsatt att jobba i området både uniformerat och civilt, säger Sofie Ordell. 

Har kamerorna gett resultat? 
– Ja, vi har till exempel kunnat påvisa delar av ett händelseförlopp vid brott som skett i området. Bild och film har också varit till hjälp för att identifiera personer som misstänks för brott, säger Sofie Ordell och fortsätter: 
– Jag har pratat med lokala aktörer och näringsidkare i Fisksätra centrum som uppger att den synliga droghandeln på övre planet i centrum har minskat drastiskt sedan kamerorna började filma gångstråken utanför. 

Hur upplever polisen läget i Fisksätra nu? 
– Vi upplever att den öppna drogscenen inte längre är lika synlig på de platser som kameran filmar. Dock är det fortsatt en hel del narkotika i omlopp i området. Vi anträffar personer som hanterar narkotika på parkeringar och i bilar, garagen, källare och i lägenheter.

Finns kameror på fler platser i Nacka och Värmdö? 
– Polisiära kameror finns, än så länge, bara i Fisksätra. Men arbete om att eventuellt besluta om det på fler platser Nacka pågår. Flera centrumanläggningar i Nacka har jobbat, eller jobbar, med att få igång kamerabevakning i och kring sina anläggningar.

Här finns kamerorna

• Två kameror på fasaden till Fisksätra torg 2–16.
• En kamera vid gångbron över Fisksätravägen (på plats inom kort).
• Två kameror på fasaden vid Laxgatan 1–17 (på plats inom kort).