FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

I Youth and cares lokaler i Saltsjöbadens centrum hjälper Pontus Henningson och Helena Edberg långtidsarbetslösa och sjukskrivna att hitta tillbaka till ett arbete.

Återbruk blir en väg
tillbaka till ett arbete

Saltsjöbaden/Fisksätra 10:01 | 14 november 2018

Sedan två månader tillbaka återvinner flera arbetslösa kasserade möbler i Saltsjöbaden — ett projekt som ska leda ut i arbetslivet.

– Det handlar om människor som av olika anledningar har en lång väg tillbaka till arbetslivet. Att komma hit och arbetsträna är ett enormt steg för dem. Vi ger dem rutiner, trygghet och ett socialt sammanhang.

Orden kommer från Helena Edberg, utvecklingschef på Youth and Care, som i fredags öppande en second handbutik i Saltsjöbaden. Syftet med den är att få långtidsarbetslösa och sjukskrivna tillbaka in på arbetsmarknaden.
– Det är ett unikt projekt. Det är inga påhittade arbeten, utan riktiga och varierande. Och många av dem har en bakgrund som hantverkare eller ett intresse av att använda sina händer.

Totalt rör det sig om 13 personer som sedan två månader arbetstränar, med återbruk samt allservice- och trädgårdsverksamhet. Det handlar bland annat om att ta emot möbler, som sedan renoveras och säljs i företagets butik i det gamla posthuset i Saltsjöbadens centrum.
– Bara under den korta tid våra deltagare har varit här, har det skett en enorm utveckling. Kan de få fortsätta att utvecklas har vi erbjudit myndigheterna — Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan — stora möjligheter att arbeta vidare med dem. Vi hoppas att det här kan vara vägen tillbaka till arbetslivet för dem, säger Pontus Henningson, arbetskonsulent på Youth and care.

Hur har de utvecklats?
– Mycket glädje och engagemang! Vissa har frågat efter mer arbetstid än vad som är schemalagt, andra beskriver sina livssituationer med nya ord, de har ett helt annat kroppsspråk. För att bara nämna några exempel.
Vad hoppas ni få ut av verksamheten?
– Det känns helt fantastiskt att få vara med på den här resan, att se alla små steg som tas för att komma tillbaka ut i arbetslivet, säger Helena Edberg.