FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

En anslagstavla på Älgö.

Älgöbor överklagar bygglov
av p-garage i villaområde

Saltsjöbaden/Fisksätra 13:52 | 19 december 2018

Nacka kommun har beviljat bygglov för ett parkeringshus på Älgö. Det har fått boende i området att reagera, då man menar att marken är av kulturhistoriskt värde och att det förstör skärgårdsmiljön.

Den 28 november beviljade Nacka kommun bygglov för ett parkeringshus i två plan på en fastighet vid Alfredsrovägen ute på Älgö. Ett beslut som inte fallit i god jord bland boende på Älgö, där man menar att Nacka kommun ger grönt ljus till en exploatering som förvanskar naturplätten och den kulturhistoriska miljön.

Enligt bygglovsansökan ska parkeringshuset vara 25 meter långt och elva meter brett (300 kvadratmeter stort på varje plan). Fasaden på den åtta meter höga byggnaden (där 5,4 meter ska vara över medelmarknivå) ska vara av obehandlat trä och taket av sedum, ett så kallat grönt tak med växtarten som beläggning.

En boende som hört av sig till NVP menar att byggnaden inte bara kommer att ta av skogsplätten, utan även kommer att störa skärgårdsmiljön.
”Förvandla inte Älgö till en stor parkeringsplats för bilar, båtar och sopor. Det är ju faktiskt många som vill stanna här och just här för att njuta av den fantastiska naturen och skärgårdsmiljön”

Enligt Nacka kommuns stadsbyggnadskontor går gränsen för den kulturhistoriska miljön söder om den berörda fastigheten, vilket gör att den inte omfattas av kulturmiljöprogrammet eller av detaljplanens område för kulturhistoriskt värdefull miljö.
"Sammanfattningsvis var bedömningen att det saknas grund för att avslå ansökan", skriver man i ett mejl till Nacka Värmdö Posten.

Hur många bilar, eller i vilket syfte parkeringsgaraget byggs framgår inte av bygglovshandlingarna. Den 31 december är det sista dagen för de boende att överklaga. 

NVP har sökt bolaget för en kommentar.