FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Ytterligare platser försvinner
från infartsparkering

Boo 12:10 | 01 april 2019

Fler platser på infartsparkeringar i Orminge försvinner.

I januari försvann en tredjedel av platserna, cirka 70 stycken, på infartsparkeringen vid Toyota i Orminge på grund av utbyggnaden av Utövägen. Nu tas ytterligare parkeringsplatser i anspråk — 21 platser i anslutning till Willyshuset försvinner.

Fram till 2022, då ett nytt parkeringshus ska stå klart, kommer platser på infartsparkeringar successivt flyttas, skriver kommunen på sin hemsida. Nya tillfälliga infartsparkeringar längs med Ormingeringen och Skarpövägen har anlagts, i februari öppnades till exempel 70 nya platser på Skarpövägen, nära busshållplatsen Korset.