FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Tunnel ska rädda
Orminges grodor

Boo 07:50 | 28 februari 2019

För att groddjur ska slippa möta döden på Mensättravägen bygger kommunen, i samband med utbyggnaden av Orminge, tunnlar under vägen. Dessutom anläggs dammar vid Sarvträsk som ska gynna kärlekskranka djur. 

Fridlysta arter

I Sarvträsk finns tre olika grodarter; mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda. Samtliga är fridlysta.
Totalt finns 13 grodarter i Sverige i dag — tre paddor, två salamandrar och åtta grodor.

I april-maj börjar groddjuren, som bland annat övervintrar vid berget öster om Mensättravägen, vandra till Sarvträsk för att para sig och lägga ägg. På vägen till lekområdet har groddjuren varit tvungna att korsa Mensättravägen. 

– Vilket är farligt — om man är en groda, säger Petter Söderberg, miljöplanerare vid Nacka kommun.

Nu vill kommunen råda bot på grodornas trafikfarliga situation. När Mensättravägen byggs om kommer därför att tunnlar byggas under vägen. 

Dessutom anlägger kommunen nya dammar för parning och äggläggning. Det arbetet är redan igång.

– Det är ett lekområde sedan tidigare på platsen, som förstärks i och med dammarna. Syftet med dammarna och passagerna är att stärka populationerna så att de blir minst lika livskraftiga som i dag trots att delar av sumpskogen tas i anspråk för bostäder, säger Petter Söderberg. 

”De dammar som nu anläggs vid Sarvträsk kommer sannolikt att gynna djuren i och med att de blir fiskfria och har stillastående vatten”, skriver kommunen på sin hemsida.

Dammarna ska vara klara lagom till att groddjuren börjar röra sig från vintervistet. Förhoppningen är att djuren vill leka där redan i år. 

Arbetet med grodtunnlarna under Mensättravägen kommer att ske senare i vår. 

Petter Söderberg berättar att det i planerna även ingår att skapa fler övervintringsplatser för grodorna. 

– Men jag vet inte på rak arm när det genomförs, säger han.

På sin Facebooksida berättar kommunen att det finns planer på grodräddande åtgärder även vid Norrholmsvägen.