FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
24 juni 2019

Startskott för stor
omdaning av Orminge

Boo 12:44 | 01 februari 2019

Det tog nästan 15 år, men nu börjar det hända saker i Orminge centrum. I förra veckan gick startskottet för omdaningen av Mensättravägen — och bygget av de första av minst 1 500 bostäder är igång.

Planen för ett nytt Orminge

• Knutpunkten. På den yta som är centrumparkering i dag planeras 450 bostäder, parkeringshus och ett nytt busstorg.
• Nybackakvarteret. Bakom centrumhuset byggs nästan 400 nya lägenheter och en förskola.
• Myrsjö sportcentrum. Ett större sport- och idrottskluster med simhall nära Myrsjöskolan.
• Orminge trafikplats. Norr om Värmdöleden planeras ett ”attraktivt verksamhetsområde”. 
• Ormingehus. Här planeras för 370 bostäder, verksamheter och förskolor.
• Sarvträsk. Söder om sjön planeras 500 nya bostäder, verksamheter och förskolor.
• Mensättravägen. Fyra nya cirkulationsplatser, en anslutning till Utövägen och grodtunnlar till Sarvträsk byggs.
• Kraftledningsstråket (utanför centrumområdet). Utmed Ormingeringen och Skarpövägen planeras 250 nya bostäder och cirka 160 förskoleplatser.
• Telegrafberget (utanför centrumområdet). 300 bostäder, verksamhetslokaler och en småbåtshamn byggs vid Nackas norra kust.

Redan 2005 inleddes arbetet med ett detaljplaneprogram för Orminge centrum. Efter flera omtag, bland annat eftersom så många olika intressenter var inblandade, kunde programmet antas hösten 2015.

Sedan dess pågår arbetet med en lång rad detaljplaner inom planområdet och i närheten (se faktaruta). Ett par av dem är antagna — Telegrafberget och Nybackakvarteret – och där har bostadsbygget inletts. 

1 500 nya bostäder
Om alla planer förverkligas kommer centrumområdet att tillföras minst 1 500 nya bostäder, liksom ett flertal förskolor, ett nytt parkeringshus, en förbättrad plats för bussbyten, ett sportcentrum och ett stort antal verksamhetslokaler.
Igår, torsdag, satte kommunen och entreprenören JM spaden i marken för ett projekt som kommer att märkas för Ormingeborna – ombyggnationen av Mensättravägen. När allt är klart, vilket ska ske under 2019, kommer vägen att ha försetts med fyra nya cirkulationsplatser. Gång- och cykelbanor ska byggas ut och omfattande ledningsarbete ska göras. Samarbetet med JM, som innefattar utbyggnaden av de tekniska anläggningarna och gatorna i området, kommer sedan att fortgå till 2023.

Stor påverkan på vardagen
Lisa Bergdahl, kommunens projektchef för Orminge centrum, konstaterar att många människors vardag kommer att påverkas av byggena.
– Vi för en konstant dialog med Ormingeborna. I måndags var vi till exempel ute och delade ut informationsblad till pendlare vid infartsparkeringen som minskat i storlek. Många tycker att det är jobbigt, men andra tycker att det är kul att det äntligen händer något. De har ju fått vänta så länge, säger hon.

Överlag upplever hon att det finns ett stort engagemang bland Ormingeborna för projekten.
– Många vill värna om det som finns här, den speciella andan och de kulturmärkta husen. Det har vi tagit fasta på. Vi har också fått konkreta förslag, som att vi borde bygga ett uppvärmt cykelgarage. Det är en bra idé som vi tar med oss i projektet.

Nästa etapp för JM och kommunen efter Mensättravägen är att göra i ordning bussgatan i centrum.