Många vinster med
schack på schemat

Boo Uppdaterad 07:54 16 maj 2019

Många av Backeboskol--ans elever hade aldrig tidigare spelat schack. Men sedan det blev en del av undervisningen har eleverna vunnit mycket — både tävlingar och nya förmågor att lösa problem och tänka i flera steg.

Genom nötande av strategier och träning i mental inställning har Lotta Solem, mattelärare på Backeboskolan, fått upp schackintresset hos eleverna på mellanstadiet.
Tidigare hade många av eleverna inte ens provat schack, men i skolan får alla vara med. Schackbrädena har inte bara åkt fram på lektionerna, utan även på raster och hemma, intygar eleverna.

Arbetet har gett resultat. Skolans fyror, femmor och sexor kom tidigare i år på medaljplats i distriktsfinalerna av Schackförbundets tävlingar för mellanstadiet — Schack4an (som är världens största schacktävling för ungdomar) och Schack56an.

Guld och silver 
Bland 54 deltagande klasser i Schack56an kom Backeboskolans femmor på första plats och sexorna på andra. För fyrorna, som kom trea i sin regionsfinal, väntar den stora riksfinalen i Västerås den 25 maj.
För att bidra till en teamkänsla har deltagarna rosa tröjor på sig under tävlingarna. 
– Syftet med tröjorna är att eleverna ska känna sig delaktiga i sina lag, men även att de ska kunna känna igen varandra under de stora tävlingarna, säger Lotta Solem.

För att träna inför tävlingarna har Backeboskolan anordnat egna träningstävlingar för eleverna, som schackkampen, där eleverna spelar två och två under en bestämd tid för att sedan byta plats. På så sätt ska de lära sig att se andras strategier, perspektiv och sätt att lösa problem. 

Drag som gett nya vänner
Eleverna har också nytta av schackkunskaperna i andra ämnen, som matte.
– Schack har hjälpt mig att hitta strategier och lösa problem i matten. Man lär sig att tänka i flera steg. Jag har också blivit fokuserad i andra ämnen, eftersom schack tränar hjärnan, säger eleven Jonathan af Rolén.

En annan vinst med schack i skolan, enligt eleverna, är att de lärt känna nya elever. En pojke nämner att han har börjat umgås med en annan elev som inte talar svenska. Och Sofie Alströmer, som går i fyran, berättar att spelet fått henne att umgås med fler i klassen.
– Jag har börjat vara med killarna i klassen, och inte bara med tjejerna, tack vare schackspelet, säger hon.