Boo Publicerad 14:24, 26 februari 2020

• Beslut revs upp när första placeringen ratades

I september klubbade natur- och trafiknämnden bygga ett utegym vid Lännerstaängen. Enligt ursprungsplanen skulle gymmet stå klart till sommaren 2020, men när närboende protesterade revs beslutet upp.
Nu har nämnden beslutat om en ny placering — bredvid fotbollsplanen i närheten av Tollare folkhögskola.

Enligt tjänsteskrivelsen kan det nya gymmet stå färdigt till hösten 2020, om planeringen håller.