FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Kristina, Ker...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
24 juli 2019

I onsdags lyftes modulerna på plats i kvarteret, bakom Orminge centrum.

Här växer nya kvarter
fram – med trämoduler

Boo 10:02 | 26 april 2019

I ondags började byggprojektet O2 växa fram på Nybackatomten i Orminge. Likt ett stort lego ska nu husen monteras — med moduler helt byggda i trä.

Projektet O2, som är en del av de omfattande byggplanerna för Orminge centrum, består av totalt cirka 260 bostäder och byggs av Aros bostad. I första etappen, som började monteras i onsdags, ingår 58 lägenheter fördelade på två punkthus. Inflyttning ligger ett knappt år bort, i mars 2020 beräknas de första flyttlassen gå. 

Något som lyfts fram i kommunikationen om projektet är att husen kommer att byggas helt i trä — så när som till exempel tätskikt och isolering. 

Att bygga flerfamiljshus i trä är en metod som är på frammarsch, menar Aros bostads vd Magnus Andersson.

– I småhustillverkning är ju trä väldigt vanligt, men när det kommer till flerbostadshus har det nästan uteslutande handlat om betong. Men den här modultillverkningen, där man förenklat förklarat staplar moduler på varandra, har gjort att trä är ett alternativ som börjar ta mark inom flerbostadsmarknaden. Tidigare har man kunnat bygga max tre-fyra våningar, men nu har man kunnat bygga mer på höjden — sju våningar med den här lösningen, säger han.

Modulerna tillverkas i en fabrik i Piteå. Att inte bygga direkt på plats gör processen snabbare och billigare, enligt Magnus Andersson. Att bygga i trä är dessutom bättre ur klimatsynpunkt. 

– Den här branschen står för en stor del av koldioxidavtrycket, speciellt betongen. Då är trä ett alternativ som gör ett mindre avtryck än tillverkningen och användandet av betong, och det bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Använder man en betongstomme importeras dessutom den ofta. Vi använder svenskt trä.

Bostadsrätterna inom O2 är fördelade på nio punkthus om sex-sju våningar. I september förra året var det säljstart för de första 58 lägenheterna. I mars var 14 av lägenheterna sålda.