Boo Publicerad 07:50, 23 augusti 2019

• Borde heta Boo centrum, enligt medborgarförslag • Politikerna säger nej

Orminge centrum borde byta namn – för att området ska få bättre rykte. Så löd ett medborgarförslag. Men Nackas politiker säger nej.

Medborgarförslaget, som inkom i våras, var att i samband med ombyggnationerna av Orminge centrum, passa på att byta namn på platsen. Som exempel på nytt namn nämnde förslagsskrivaren Boo centrum eller Saltsjö Boo centrum. Syftet var att förbättra områdets renommé, eftersom förslagsskrivaren menar att Orminge har dåligt rykte.

Men politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden håller inte med. På sitt senaste möte beslutade de att avslå förslaget. Nämnden anser att Orminge är väl förankrat i området, bland annat i och med att många föreningar och företag använder namnet.

Enligt kulturmiljölagen ska dessutom inte ortsnamn som är hävdvunna, vilket definieras som att de använts i minst 50 år, ändras utan starka skäl. 

Därutöver tycker nämnden att det är lämpligt att centrumets namn överensstämmer med trakten i övrigt.

Gammalt ortsnamn som togs ur bruk

• Namnet Orminge kan härledas till forntiden och i skrift finns det belagt sedan 1200-talet, när Magnus Ladulås donerade det stora området Ormingelandet till två klosterstiftelser. Sannolikt betydde förledet ”orm” samma sak då som nu.

• Under 1800-talet föll sedan namnet ur bruk, ända till 1960-talet, när kommundelens centrum skulle byggas. Från början var förslaget att det nya centrumet skulle heta Skarpnäs centrum, men det ratades av dåvarande byggnadsnämnden på grund av risken för förväxling med Skarpnäck. 

• Nämnden ville istället ha ett namn med historisk anknytning, varför Orminge centrum åter aktualiserades. 1965 beslutades att det skulle bli namnet på platsen.

Källa: Nacka kommun

  • Hanna Bäckman