Boo Publicerad 13:47, 12 december 2022

• Sex vinnare av Nackas utmärkelse Lära

En har ett enormt engagemang och kallas för hjälte. En annan har skapat bättre studiero och en tredje hyllas för sin förmåga att nå även elever med utmaningar. Nu har årets mottagare av pedagogpriset Lära röstats fram av Nackaborna — samtliga är verksamma i Boo.

Sammanlagt sex vinnare avslöjades i slutet av förra veckan — tre på området språk-, läs- och skrivutveckling och tre på området trygghet och studiero.

De har röstats fram av Nackaborna, utifrån 18 nominerade, som även de utsågs genom röstning från kommuninvånarna.

Bland vinnarna finns Dani del Gaiso på Noblaskolan i Saltsjö-Boo, som utsågs till Årets lärspridare på området trygghet och studiero. I motiveringen står det att han har ett enormt engagemang och att han är en hjälte i vardagen.

På samma område blev Jennifer Anderson på Orminge skola framröstad till Årets lärinnovatör, för att hon ”skapat en bättre studiero i gruppen genom att utmana och stimulera barnen”.

Inom språk-, läs- och skrivutveckling blev Helen Hällback på Sågtorpsskolan Årets lärinnovatör, för att hon, enligt motiveringen, genom att se individen och anpassa undervisningen når fram även till elever med utmaningar och koncentrationssvårigheter.

De andra vinnarna är Wera Wenzeck-Örlü på Noblaskolan i Saltsjö-Boo, pedagogerna på Skeppet på Boo Gårds förskola och pedagogerna mot lägre åldrar på Tollare förskola.

Samtliga sex vinnare är med andra ord verksamma i Boo.

Prissumman är 25 000 kronor i varje kategori, pengar som går till pristagaren i form av till exempel kompetensutveckling eller en studieresa.

Prisutdelningen äger rum den 19 januari, på Nackas Lära-dag.

Alla vinnarna

Språk-, läs- och skrivutveckling

Årets lärinnovatör: Helen Hällback, Sågtorpskolan

Årets lärspridare: Wera Wenzeck-Örlü, Noblaskolan Saltsjö-Boo

Årets lärteam: Pedagogerna på Skeppet, Boo Gårds förskola

 

Trygghet och studiero

Årets lärinnovatör: Jennifer Anderson, Orminge skola

Årets lärspridare: Dani del Gaiso, Noblaskolan Saltsjö-Boo

Årets lärteam: Pedagoger mot lägre åldrar på Tollare förskola

Hanna Bäckman

 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x