Boovallen tas upp i högsta instans

FOTO: SÖREN ANDERSSON (ARKIV)
Boo Publicerad 13:54, 08 november 2019

• Bullret på fotbollsanläggningen blir fråga för Mark- och miljödomstolen • "Positivt för alla som utövar idrott på Boovallen"

Politiker i Nacka, och fotbollsspelare i landet, kan andas ut. Mark- och miljööverdomstolen ger Nacka kommun prövningstillstånd om att pröva frågan om buller vid Boovallen. 

På fredagen meddelade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt att Nacka kommun får prövningstillstånd. Så frågan om Nacka kommun (Boovallen) strider mot bullernivåer och måste bygga bullerplank kommer att prövas i högsta instans.

– Det är positivt att vi får pröva vår sak men framför allt är det positivt för Boo FF och alla som utövar idrott på Boovallen, säger Oliver Rykatkin, M, vice ordförande i fritidsnämnden, i en kommentar.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla jurister och andra tjänstemännen i kommunen som gjorde detta möjligt. Men vi är dock inte hamn ännu för att säkra barnens idrottsyta och nu börjar den rättsliga processen, avslutar han.

I domen som Nacka kommun överklagade står det att kommunen är skyldig att bygga bullerplank om man ska ha fotbollsverksamhet på Boovallen på helger och kvällar.

Frågan har blivit en nationell fotbollsangelägenhet eftersom ett prejudikat skulle innebära att närboende till idrottsplatser, i hela landet, kan klaga på buller och tvinga kommuner och planägare att bygga bullerplank.

Nacka kommun beräknar att ett bullerplank runt Boovallen skulle kosta uppemot fem miljoner kronor, och om det skulle krävas bullerplank kring idrottsplatser i närhet av bostäder i Nacka skulle det kosta uppemot 200 miljoner kronor.

  • Jalmar Carlson