Boo Publicerad 08:07, 14 november 2020

• Ny pendelbåtlinje på prov i vår • Breddning av Tollarevägen

En ny, privat pendelbåtlinje mellan Tollare/Fisksätra och Nybroviken kommer att starta i vår. Samtidigt meddelar Nacka kommun att vägarna i Tollare breddas så att SL:s bussar kan trafikera området.

I flera år har diskussioner funnits om en pendelbåtslinje mellan nya bostadsområdet Tollare, via Skurusundet och Nacka strand, till Nybroviken i Stockholm.
Nu ser den ut att vi verklighet, under namnet Nackalinjen. 

Båten kommer att starta i Fisksätra, och gå via Lännersta, Tollare, Duvnäs, Lilla Björknäs, Norra Skuru, Nacka strand till Nybroviken, med en tur på morgonen och en på sen eftermiddag. Beroende på vilket intresse som finns kan rutten att justeras både vad gäller bryggor och avgångstider.
– Båten är inhyrd, och vi kommer att starta linjen i vår. Den trafikeras av M/S Sylvia, en ombyggd bunkerbåt från andra världskriget, som nu konverterats till att drivas med el. Batterierna är återvunna från krockade Teslabilar, en ovanlig lösning att använda återanvända bilbatterier i fartyg som ger dubbla miljövinster, berättar Margareta Storckenfeldt, kontaktperson för Nackalinjen.

Båten har plats för 40 passagerare och 30 av dessa ska gå att abonnera. 
Den förstudie som genomfördes förra året gav svaret att det finns ett intresse och möjligheter att starta en privatfinansierad pendelbåtslinje.

Nackalinjen drivs av ett boendenätverk i södra Boo, av bostadsbolagen i området, Bonava och Stena, där också Boo Energi och Nacka kommun är inblandade.
– Tanken är att första året blir en testperiod för att undersöka marknaden — om det blir lyckat kommer trafiken successivt att utökas. Den båt vi fått hyra är inte störst och snabbast, men är tyst och miljövänlig och drivs på grön el, förklarar Margareta Storckenfeldt. 

Biljettpriset kommer att vara 100 kronor per tur — till en början ett självkostnadspris.
Det är inte helt klart var i Duvnäs-Saltängen som Nackalinjen ska lägga till, men planen är vid en flytbrygga i närheten av marinen i Saltängen. I övrigt är bryggorna klara. Planer finns också att utveckla Nackalinjen med helgturer i sommar lär det bli längre turer, via Boo brygga och Saltsjöbaden till Artipelag.

Samtidigt har Nacka kommun inlett arbetena med att bredda bussvägarna i Tollare — i tunneln, på Tollarevägen och på Hedenströms väg. Det visade sig nämligen, som NVP berättat, efter att området byggts klart att vägarna är för smala för att SL-bussar ska kunna komma fram. Under november och december ska breddningsarbetet pågå.
Runt årsskiftet beräknas det vara färdigt, och efter besiktning kan så arbetet med att planera bussturer och bussturlistor påbörjas. När den nya busslinjen in i Tollare ska rulla är inte beslutat.

Och ytterligare båttrafik är på gång i området. Tidigare i höst meddelade Waxholmsbolaget att turerna från Nybroviken via Stäket och Saltsjöbaden mot Dalarö kommer att trafikera Tollares ångbåtsbrygga — när den är färdig.

Nackalinjens turlista

Vardagar till och från stan

Fisksätra västra piren 07.00 (19.04)
Lännersta, Smokehouse 07.05 (18.59)
Tollare ångbåtsbrygga 07.17 (18.47)
Duvnäs Saltängen 07.29 (18.35)
Lilla Björknäs brygga 07.39 (18.25)
Kungsborgsvägen Skuru 07.44 (18.20)
Nacka strand 08.09 (17.55)
Nybroviken Sthlm 08.34 (17.30)

Varje resa kommer att kosta 100 kronor. Det finns plats för 40 passagerare, varav 30 platser är abonnemang.