FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
24 juni 2018

Anställd spräckte pannan
– arbetsgivaren får böter

Boo 07:47 | 13 juni 2018

I samband med ett reservdelsbyte på en buss vid Keolis anläggning i Björknäs träffades en anställd reparatör av ett föremål i pannan.

Reparatören fick ett sår i pannan, en spricka i pannbenet och en liten blödning mellan storhjärnhalvorna.

Enligt Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid åklagarkammaren har arbetsgivaren inte följt arbetsmiljölagen och därmed visat oaktsamhet.

Keolis åläggs att betala en så kallad företagsbot på 200 000 kronor.

Händelsen inträffade i oktober 2015.