FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

I ungefär ett år till ska det sprängas på platsen nedanför stadshuset, där området Nya gatan ska växa fram.

Villaägare larmar
om sprängskador

Nacka 07:52 | 18 december 2018

Sprängningsarbetet för området Nya gatan pågår för fullt. Det oroar boende i närområdet. Flera villaägare har fått sprickor i väggar och fasader — och tror att sprängningarna är orsaken.

– Jag kan mitt hus, jag har bott här i 30 år och renoverat det själv. Jag kan varenda spricka. 

Det säger en villaägare i Lillängen, som vill vara anonym, som bland annat fått sprickor i en vägg i huset. Han tror att sprickorna uppkommit på grund av sprängningarna på höjden vid Nacka stadshus, där cirka 1 000 nya bostäder ska byggas under de kommande åren. Sprängningarna, som påbörjades i höstas, ska pågå i ungefär ett år till.

Och villaägaren är inte ensam om att ha fått skador som härleds till sprängningarna. Hos en granne har en kaklad badrumsvägg spruckit, hos en annan krossades en ruta i ett växthus. Något kvarter bort har en villaägare upptäckt en stor spricka i en vägg i källaren. Vittnesmål om sprickor i skorstensstockar och putsade fasader finns också. Gemensamt för skadorna är att de ska ha uppkommit efter att sprängningarna för Nya -gatan började i höstas.
– Vi förstår att man måste bygga och vi förstår att man måste spränga. Men får vi skador på grund av det ska vi inte behöva bekosta det själva, säger villaägaren som upplever att deras larm om skadorna bagatelliseras. Det har gått så långt att han börjat fundera på att flytta från Nacka.

Nej till besiktning
– Det enda svar man får är: ”Ni ligger utanför riskzonen”. Jag har till och med varit inne på att polisanmäla kommunen. För när ingen vill ta ansvar anser jag att det rör sig om skadegörelse.

Boende som NVP pratat med säger att de har bett om att få sina fastigheter besiktigade, men fått nej. 
– Det svar vi har fått är att de gör inspektioner om vi får skador. Hur ska vi då påvisa att det har skett i samband med sprängningarna, undrar en annan villaägare, som också vill vara anonym.

Enligt Josefina Blomberg, kommunens projektledare för Nya gatan, gjordes besiktningar i 28 fastigheter — både villor och flerfamiljshus — innan sprängningsarbetet påbörjades. De gjordes inom en radie av 175 meter från arbetsområdet, ett större område än vad svensk standard kräver. Svensk standard kräver att fastigheter inom 50 meter besiktigas om huset är grundlagt på berg och 100 meter om det är grundlagt på lera, morän, grus, et cetera.
– Beslutet att utöka radien fattades bland annat utifrån projektets omfattning och tid, säger Josefina Blomberg och fortsätter:
– Vid varje sprängsalva mäter vi med hjälp av vibrationsmätare så att vi håller oss inom de angivna riktvärdena. Innan sprängningarna påbörjades togs det fram en riskanalys som fastslog riktvärdena för de omkringliggande husen. Riktvärdena sätts utifrån flera faktorer, som till exempel avstånd till omkringliggande bostäder och verksamheter samt hur husen är grundlagda. Värdena är satta med goda marginaler så att husen inte ska skadas på grund av vibrationerna från sprängningen.

”Förstår att det finns oro”
Josefina Blomberg uppger att tio fastigheter där de boende misstänkt att sprängningarna orsakat skador har besiktigats. 
– Vi förstår om det finns en oro kring hur sprängningarna kan påverka fastig-heter. Den som misstänker att skador har uppkommit på grund av våra arbeten ska anmäla det till sitt eget försäkringsbolag samt höra av sig till vår entreprenör Skanska, som då ser till att skadan dokumenteras och utreds.
Vem ansvarar för reparation av eventuella skador?
– Om försäkringsbolaget slår fast att en skada beror på sprängningsarbetena, så ombesörjer Skanskas försäkringsbolag ersättningen till målsägaren, säger Josefina Blomberg.


Flera fastighetsägare har upptäckt skador som de misstänker har orsakats av sprängningarna. Bland annat har sprickor i en vägg i ett badrum upptäckts.      Foto: Privat