Gerdau vill skynda på Östlig förbindelse

FOTO: JOHAN ALP
Nacka Publicerad 12:17, 04 juni 2020

• Nytt brev från Nacka till infrastrukturministern • ”De breda skyddsområdena försvårar bostadsbyggandet”

Slutför projekteringen av Östlig förbindelse – nu. Det är budskapet i det brev som Nackas kommunstyrelseordförande Mats Gerdau, M, skickat till infrastrukturministerminister Tomas Eneroth, S.

Det är andra gången på ett år som Mats Gerdau skickar brev till ministern, förra gången handlade det om finansieringen av nya Skurubron.

Mats Gerdau nu trycker på i brevet för att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att snarast återuppta och slutföra projekteringen av Östlig förbindelse så att Nacka kan veta exakt var förbindelsen kommer att gå så att man vet var man kan, eller inte kan, bygga.

När projektet lyftes ur den nationella trafikplanen 2018 var besvikelsen i kommunledningen stor. Och nu när Trafikverkets riksintresseprecisering, som möjliggör ett framtida bygge, visat på tämligen breda skyddsområden försvårar det bostadsbyggandet i västra Sickla avsevärt.

”När man beslutat om exakt dragning kan skyddsområdena minskas och inverkan på kommande stadsbyggnad minimeras” skriver Mats Gerdau till Tomas Eneroth.