Nacka Publicerad 07:53, 26 augusti 2019

• Bussförare: "Man tvingas till slut sjukskriva sig en vecka för att orka med livet." • Keolis: "Våra bussar är gjorda för ett nordiskt klimat."

SL:s varma bussar innebär inte bara obehag för resenärerna, utan är potentiellt farliga. Det säger förare som NVP talat med.
– Hur trafiksäkert tror du att det är när svetten rinner om oss? Mot slutet av arbetspassen är vi mer eller mindre drogade framför ratten av värmeslag.

I två artiklar i NVP har först resenärer, sedan mekaniker, protesterat mot värmen som sommartid uppstår ombord SL:s bussar. 
I den första artikeln förklarade SL att värmen beror på ständiga dörröppningar, som gör att varm utomhusluft strömmar in i bussarna, vilket slår ut effekten av AC-systemet. Detta fick mekaniker att höra av sig till NVP. De menade att SL:s förklaringar inte höll. 
– Det är alltid samma problem. SL säger att värmen leds in genom dörrarna, men funkar AC:n ska inte det vara några problem. Vi har många bussar som vi släpper ut i trafik där vi vet att AC:n inte funkar. Bussar som har rapporterade säkerhetsbrister skickas inte ut, men om det handlar om AC ser man mellan fingrarna, sa en av mekanikerna till NVP.

Detta var uppgifter som Keolis, som på uppdrag av SL bedriver trafiken i Nacka och Värmdö, tillbakavisade.
– Vi har AC-experter på plats i båda våra depåer, Charlottendal på Värmdö och Björknäs i Nacka. De har varit där hela sommaren, sa Cecilia Vinell, kommunikatör på Keolis.

Men nu backas mekanikernas uppgifter upp av två förare som hört av sig till NVP.

Bussarna testas om natten
– Underhållet sköts inte. Och om passagerarna tycker det är varmt hur tror du då att det är för förarna som sitter där flera timmar? Hur trafiksäkert tror du att det är när svetten rinner om oss? Mot slutet av arbetspassen är vi mer eller mindre drogade framför ratten av värmeslag. När det är som värst tvingas man till slut sjukskriva sig en vecka för att orka med livet, säger föraren och fortsätter.
– Felanmälda bussar säkerhetskontrolleras sedan på natten. Då har de blivit svala, testkörs och godkänns, och så skickas de ut i trafik igen. De är bara intresserade av att få ut bussen.

”En dåres försvarstal”
Föraren vill vara anonym på grund av rädsla för repressalier från arbetsgivaren Keolis. En annan förare besöker NVP:s redaktion för att berätta om sina erfarenheter.
– Jag är noga med att säga ifrån när en buss inte fungerar. Då gör man ett anrop till trafikledningen och säger att bussen är så varm att den inte känns trygg att köra. För man blir ju mosig i skallen. Men alla förare gör inte det. En del behärskar inte språket så bra och drar sig därför från att kontakta trafikledningen, andra vill inte vara till besvär, bland annat eftersom de kanske är nya på jobbet. Då felanmäls inte bussen på förmiddagen och så kommer nästa förare på eftermiddagen och då är det kokhett i den.
SL och Keolis säger att värmen beror på att varmluft strömmar in när dörrarna öppnas under turerna, vad tänker du om det?
– En dåres försvarstal skulle jag kalla det, säger föraren, som också vill vara anonym.
Varför vill du vara anonym?
– Arbetsgivaren kan få för sig både det ena och det andra. Jag har jobbat för Keolis länge och i början tyckte jag att det var rätt bra, men det har blivit sämre och sämre. De stramar åt på utgifter. Jag hoppas inte att Keolis vinner nästa upphandling (Keolis avtal för SL-trafiken i Nacka och Värmdö löper ut 2021. Red. anm.). Jag vill se en ny anordnare som tar tag i problemen. AC:n ombord på bussarna ska fungera, så enkelt är det.

Föraren ger samma bild av hur säkerhetskontrollerna av felanmälda varma bussar genomförs, nämligen på natten när det är svalt, vilket ger en skev bild av bussens kondition. 

NVP ringer Lars Öberg, som är fackligt huvudskyddsombud på Sjukvård syd, Keolistrafiken Björknäsbuss.
Varför testkörs AC-felanmälda bussar om natten? Det är ju naturligt att bussarna då redan svalnat.
– Det ligger i våra rutiner. Det finns ingen möjlighet att testköra dagtid eftersom bussarna då är ute och rullar. De flesta bussar går ju i trafik under dygnets ljusa timmar. Men det är klart att tester om natten kan ge en fel bild av hur AC:n funkar. Kanske behövs i så fall ändrade rutiner, säger Lars Öberg.

Keolis: ”Behöver titta
djupare på det här”


Kritiken mot bussvärmen har varit stor — nu tar Keolis åt sig av den.
– Vi behöver titta djupare på det här, säger Anders Lagerström, trafikområdeschef för Nacka och Värmdö, och meddelar att det kan bli aktuellt att köpa in bussar anpassade för varmare klimat.

I tre artiklar har NVP skrivit om värmen ombord SL:s bussar. Kritik har kommit från passagerare, mekaniker och nu bussförare. Anders Lagerström är Keolis trafikområdeschef för Nacka och Värmdö. Han säger att Keolis kontinuerligt arbetar för att åstadkomma ett behagligt klimat på bussarna.
– Vi har haft tekniker på plats hela sommaren som tagit hand om rapporterade fel löpande, så jag känner inte riktigt igen bilden som givits av hur vi arbetar med AC-problem. Samtidigt tar vi åt oss av kritiken. Vi behöver titta djupare på det här och se om det finns lärdomar vi kan göra för att bli bättre i framtiden.

Hoppas knyta nytt kontrakt 
SL och Keolis har förklarat att bussvärmen till stor del beror på att varm utomhusluft strömmar in genom dörrarna i samband med stoppen. En förklaring som provocerat passagerare eftersom de menar att AC-systemet ombord en buss borde vara anpassat för det en buss gör, nämligen återkommande stannar för att släppa av och på passagerare. 
Tycker ni att den förklaringen räcker?
– Där ligger helt klart en del av vår utmaning. När det är 30 grader utomhus blir det lätt varmt. Våra bussar är gjorda för ett nordiskt klimat. I framtiden kan det vara så att vi får fundera på om vi ska ha bussar som är anpassade för ett varmare klimat. 
Förare menar att Keolis stramar åt för att vinna kommande upphandling — hur kommenterar du det?
– Självklart vill vi vinna nytt kontrakt. Vi är Värmdös största privata arbetsgivare och vill fortsätta att vara det och jobbar jättehårt för att hitta sätt att effektivisera verksamheten. Men inte genom ett dåligt underhåll. Det är absolut förbjudet inom vår verksamhet att inte sköta bussarna. Vi gör inga sådana typer av besparingar, säger Anders Lagerström.