FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Växande behov av larm
har lett till incidenter

Nacka 07:58 | 15 april 2019

En kund fick vänta tre veckor på att få trygghetslarm installerat, en annan hade ett trasigt larm under en längre tid. Sedan årsskiftet har minst fyra larmrelaterade ärenden i Nacka utretts enligt lex Sarah.
– Vi har inte riktigt klarat av det ökade trycket, säger Karin Kollberg, chef på kommunen.

I början av januari ramlade en person, som beviljats trygghetslarm, i sitt hem. Hen kunde inte påkalla hjälp då larmet inte hade installerat. Enligt avtal ska ett trygghetslarm vara installerat tre dagar efter beställning, men i det här fallet hade två veckor passerat. 
Samma månad visade det sig att en person i tre månader saknat möjlighet att påkalla hjälp då larmklockan och larmdosan inte hade kopplats ihop korrekt. Personalen fick dagliga felmeddelanden om att larmet inte fungerade. Ändå åtgärdades det inte förrän personen ramlat och blev liggande i flera timmar innan hen kunde kontakta larmpatrullen på telefon. NVP skrev då om händelserna.

Nu har ytterligare två larmrelaterade incidenter rapporterats enligt lex Sarah. Den 22 februari beställdes larm till en kund, men installation skedde först 14 mars. Under den tiden hann kunden ramla utomhus, oförmögen att påkalla hjälp. I mars uppdagades att en annan person, under en längre tid, haft ett larm som inte fungerade. Trots att det fanns indikationer på att larmet var trasigt, hade larmpatrullen varken uppmärksammat eller åtgärdat problemet. 

Hur förhindrar man att liknande händelser sker igen? 
– Vid avvikelser rapporterar vi enligt lex Sarah och i den utredning som görs tas alltid en åtgärdsplan fram. Åtgärdsplanen följs upp löpande. I dessa fall kan vi nu se att tidigare åtgärder inte varit tillräckliga och vi arbetar intensivt för att komma till rätta med detta. Det är viktigt att kunderna kan känna sig trygga med sina larm, skriver Karin Kollberg, affärsområdeschef för äldreomsorg inom Välfärd samhällsservice, i ett mejl till NVP.
Vilka problem har ni kunnat identifiera när installationer dröjt?
– Vi ser att det är större omsättning på trygghetslarm i dag jämfört med tidigare. Många bor hemma längre, vilket innebär att fler larm som installeras och behöver tas om hand. Det medför också att fler larm behöver avinstalleras. Antalet teknikfel har också ökat eftersom vissa larm börjar bli gamla och måste bytas ut. Vi kan konstatera att vi inte riktigt har klarat av det här ökade trycket med den organisation, de rutiner och arbetssätt vi har haft.
Vilka åtgärder har satts in?
– Utredning av de här händelserna pågår så vi är klara med vilka åtgärder som behövs i de specifika fallen. Men oavsett vad dessa kommer att visa, så har vi tillfört mer resurser för att stötta och avlasta arbetsgruppen som jobbar i natt- och larmpatrullen. Deras prioritet är att åka på larm från kund, vilket innebär att deras tid styrs av kundernas behov av hjälp. Vi stärker upp så att andra personer än de som åker på larm tar hand om uppföljningen av larm som indikerar fel och åtgärdar dessa. Vi stöttar också upp med extra teknisk kompetens.

1 400 kunder har larm

1 400 kunder i Nacka har någon form av trygghetslarm.
Under 2018 tog natt- och larmpatrullen emot 9 368 larm.
Varje dygn inkommer cirka 30 meddelanden om tekniska avvikelser, till exempel elavbrott, trasiga lamklockor eller batterifel.
Det är larmpatrullens, ytterst verksamhetschefens, ansvar att kontrollera att larmen fungerar som de ska.