Var sjunde hade antikroppar

FOTO: JENNY FREJING
Nacka Publicerad 11:46, 30 juni 2020

• Resultatet av kommunanställdas covid-tester

625 personer, var sjunde som testades, kan andas ut.
Men 64 personer av de 4351 testade hade pågående smitta.
Det är resultatet av Nacka kommuns frivilliga covid-19-testning av sin personal.

Under en period på mindre än två veckor valde stora delar av Nacka kommuns anställda att testa sig för antikroppar mot covid-19. Av de 4 351 personer som tog del av erbjudandet visade det sig att drygt 14 procent hade antikroppar mot viruset, att var sjunde person utvecklat antikroppar.

Syftet med att erbjuda testningen var bland annat att bidra till minskad smittspridning och ökad trygghet för medarbetarna i kommunen. I analysen kan man även se att 1,48 procent (64 personer) testade positivt vilken tyder på att dessa personer har en pågående infektion och därmed kan vara smittsamma för andra.

Testverksamheten som byggdes upp på kort tid har bemannats både av frivilliga från Nacka kommun samt personal från Familjeläkarna som var den leverantör som vann upphandlingen. Testerna gjordes i frisöravdelningen på Nacka gymnasium.
– När vi satte igång så erbjöds antikroppstester i mycket liten skala i samhället och uppdraget har därför varit både viktigt och spännande. Nu när vi avslutat vår testning kan vi konstatera att den allmänna testningen har kommit igång ordentligt. Förhoppningsvis kommer det att leda till att skapa bättre förståelse för detta nya virus, säger Henrik Ahl, stabschef Henrik Ahl som lett projektet, i ett pressmeddelande.

Resultaten och datamängden ska nu analyseras, både internt i Nacka kommun men även som en del av det forskningsprojekt som man frivilligt kunde dela sitt resultat med.

Drygt 6 000 personer gavs möjligheten och 4 351 av dem valde att testa sig.