FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

V om nazisternas träning i
Nacka: "Vi behöver agera"

Nacka 09:04 | 30 januari 2019

Igår avslöjade tidskriften Expo att NMR:s Stockholmsavdelning hyr en lokal av Nacka kommun. I lokalen ska de, enligt Expo, "träna för strid". Vänsterpartiet i Nacka är kritiska till att kommunen inte agerat.

Enligt Expo har nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, använt en träningslokal som hyrts av Nacka kommun. Lokalen ska ha använts för att träna för att vara redo för ”raskriget”.

Nackas kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius har uppgett för Expo att NMR inte bokat lokalen under sitt organisationsnamn.
– Det är en privatperson som bokat lokalen, det vill säga inte organisationen i fråga. Enligt vår bedömning har de bedrivit träning i lokalen, det vill säga inte illegal eller kriminell verksamhet. Vår juridiska bedömning är att vi därför inte kan neka dem att hyra lokalen. Vi får nu följa upp detta och om det framkommer att det förekommer olaglig verksamhet så blir såklart bedömningen en helt annan, säger Anders Mebius till Expo.

Expo skriver att kommunen har känt till att det är NMR som använder lokalen. I början av året ska bokningsgruppen på kommunens kultur- och fritidsenhet fått tips från allmänheten om att NMR tränade lokalen. Bokningsgruppen ska då ha tagit upp detta med ansvariga, men trots det fortsatte man att hyra ut lokalen.

Vänsterpartiet i Nacka är kritiska till att hyresavtalet inte sagts upp.
– Nacka kommuns strategi mot våldsbejakande extremism är tydlig. Vi kan inte se att kommunen kan göra någon annan bedömning av vilka NMR är och vad deras verksamhet syftar till än vad som framgår i Expos artikel. Vi ska gå till botten med vad det är som har hänt i det här ärendet, säger Lisa Rasmussen, gruppledare för Vänsterpartiet i Nacka.
– Det finns all anledning att se över hur vi gör verkstad av strategin här i Nacka, säger ordföranden Amanda Sandholm och fortsätter:
– Till exempel har vi de senaste åren sett en ökad närvaro av NMR i Orminge genom ökat klotter på Folkets Hus och på gårdarna. De här miljöerna är på väg att få fäste i Nacka och vi behöver agera.

Under onsdagsmorgonen publicerade Nacka kommun ett uttalande på sin hemsida. 
"I Nacka kommuns lokaler ska inga våldshandlingar eller övriga olagliga handlingar utövas. Skulle det komma till kommunens kännedom att något sådant sker kommer uthyrningen omedelbart att upphöra och polisanmälan göras", skriver de.

Följande stycke motsäger dock att kommunen inte haft kännedom om verksamheten:
"De aktuella lokalerna har bokats av en privatperson för idrottsändamål och det har senare visat sig att NMR nyttjat lokalerna för aktiviteter som eventuellt står i strid med kommunens strategi mot våldsbejakande extremism."