Utbredd droganvändning bland Nackas unga

FOTO: MOSTPHOTOS
Nacka/Värmdö Publicerad 09:55, 10 september 2020

• Nackas ungdomar i topp i länet  • Gymnasieelever i Nacka och Värmdö dricker, röker och snusar mer än snittet • ”Resultaten är jätteallvarliga”

Gymnasieeleverna i Nacka och Värmdö dricker, röker och snusar mer än genomsnittet i länet. Och i Nacka är droganvändningen näst högst i länet. Det visar den senaste Stockholmsenkäten.
– Resultaten är jätteallvarliga, säger Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka.

Cirka tre av fyra gymnasiekillar och -tjejer i Nacka och Värmdö har någon gång varit berusade — och omkring hälften har varit det den senaste månaden. Fyra av tio Nacka- och Värmdöelever på gymnasiet storkonsumerar alkohol en gång i månaden eller oftare. Omkring 40 procent av killarna i tvåan på gymnasiet de båda kommunerna röker eller snusar regelbundet. Och omkring en tredjedel av Nackas och Värmdös gymnasister har provat narkotika.

Allt detta går att utläsa ur den senaste Stockholmsenkäten — och så gott som alla dessa siffror är högre än genomsnittet i länet.

Andelen gymnasieelever i Nacka som provat narkotika har ökat över tid och är nu näst högst i länet — 42 procent av killarna och 27 procent av tjejerna.

– Resultaten är jätteallvarliga, även om de inte direkt är nya för Nackas del. Nacka har legat högt på listan gällande alkohol- och droganvändning de senaste åren. Även om drickandet har minskat något över tid i Nacka, är vi inte nöjda, säger Susanne Nord.

Det som däremot var förvånande i årets undersökning, konstaterar hon, är att snusandet har ökat jämfört med 2018. Det gäller dock inte bara Nacka och Värmdö, utan hela länet.

– Det hade vi inte räknat med. Men det verkar finnas en enorm kraft i marknadsföringen av vitt snus, som är tobaksfritt, men innehåller nikotin, säger Susanne Nord.

När det gäller droganvändningen är det i 85 till 98 procent av fallen cannabis som avses, skriver Nacka kommun på sin hemsida. Därefter kommer ”partydroger” som ecstasy, LSD, amfetamin och kokain.

Och det är inte bara bland gymnasieeleverna som narkotika används. Redan i nian har mellan tio och 15 procent av eleverna i Nacka och Värmdö provat narkotika, och av dem som inte gjort det, svarar en tredjedel att de har haft möjlighet att prova.

– Vi har sedan flera år tillbaka ett strategiarbete, där alla nämnder är involverade, som heter ”Ett drogfritt Nacka”, där vi jobbar långsiktigt och hårt, säger Susanne Nord, och nämner bland annat föreläsningar för föräldrar och dialog mellan kommunen och skolorna som viktiga delar i strategin.

Varför har arbetet inte haft mer effekt?
– Det är ett hårt arbete att vända en trend. En av våra största utmaningar är att det ofta finns en tillåtande attityd till droger bland unga. Det är svårt att nå ut till dem, och därför är det viktigt för oss att Stockholmsenkäten finns, så att vi får en bättre förståelse för de ungas livssituation och faktaunderlag till vårt förebyggande arbete, säger Susanne Nord.

Även i Värmdö används undersökningen som underlag för fortsatt arbete, uppges i ett pressmeddelande. I kommunen finns en strategisk tvärsektoriell arbetsgrupp som jobbar med frågor kopplade till enkäten. Man har särskilt riktat in sig på att nå ut till ungdomarnas föräldrar.

– Enkätsvaren visar oss på vilka punkter vi har mer jobb att göra och är ett viktigt underlag förr oss, säger Värmdös kommundirektör Cecilia Lejon i pressmeddelandet.

Undersökning vartannat år

• Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 får svara på en lång rad frågor om bland annat alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa och föräldrarelationer.
• Enkäten togs från början fram av Stockholms stad, men de flesta kommuner i länet deltar och finansierar sitt deltagande. I år svarade 24 000 ungdomar på 355 skolor i 23 kommuner på enkäten.

Källa: Länsstyrelsen

Hanna Bäckman