FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, tar en selfie tillsammans med David Pinot, samhällskunskapslärare på Sjölins gymnasium, och eleverna Teodor Arbman, Nacka gymnasium, och Erik Larsson, YBC.

Skola i trä – förslag
från ungdomsparlamentet

Nacka 12:19 | 08 mars 2019

Bygg nya Nacka gymnasium helt i trä, få till en mer belyst och trygg stadsmiljö. Och öppna bollplaner med sensorstyrd belysning. Det var några av förslagen från Ungdomsparlamentet som kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, fick ta emot i tisdags.

Ungdomsparlamentets motioner

Årets tema för förstaårsgymnasisterna var ”Ett Hållbart Nacka”. Här följer några av förslagen:

• Bygg nya Nacka gymnasium i trä
• Bygg 500 nya ungdomsbostäder i centrala Nacka
• Solceller – Nackas nya primära energikälla
• Minska pappersanvändningen i Nacka kommun
• Bygg Multiarena för minst 1200 åskådare vid Nacka Forum
• Öka tryggheten med upplysta bollplaner
• Mer designad belyst och trygg stadsmiljö
• Fler nattöppna aktivitetscenter och caféer i Nacka

NVP var med när elever och lärare från Nacka gymnasium, YBC och Sjölins avslutade sin utbildningssatsning för att öka kunskap om demokrati och kommunalpolitik genom att överlämna 23 motioner från ”Ungdomsparlamentet: Nacka” till Mats Gerdau.
– Mycket intressant. Förslagen om belysning i centrala Nacka samt på bollplanerna kommer jag att titta på direkt.  Sen är förslaget om att bygga Nacka gymnasium i trä kul och kittlande. Jag måste säga att förslagen generellt sett är rimliga och ansvarstagande, tyckte Mats Gerdau, som var med om att starta projektet med ett stormöte med eleverna vid terminsstart i Nackasalen i stadshuset.

Nu två månader senare var det lite av examen då de 23 motionerna överlämnades.
Eleverna Erik Larsson, YBC, och Teodor Arbman, Nacka gymnasium, var elevrepresentanterna på plats på våning två i stadshuset. De fick gott om tid på sig att förklara motionerna för kommunalrådet, och de var nöjda efteråt.
– Som 17-åring utan rösträtt har du ingen möjlighet att påverka. Men det här kan säkert ge något. Jag har alltid varit engagerad och kan tänka mig att syssla med politik i framtiden, sa Erik Larsson och fick Mats Gerdau att bli på gott humör.

Teodor Arbman förklarade upplägget:
– Uppgiften var att lägga fram förslag med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har lärt oss att tänka på det när vi lagt förslagen och hur man bereder frågorna på rätt sätt.
– Vi föreslår bland annat att kommunen ska bygga ny stor multiarena för idrott, och att den ska ligga vid Nacka Forum, förklarade Teodor Arbman och fick medhåll från Erik Larsson:
– Jag har flera handbollstjejer i min klass och de skulle behöva en ny och större hall, och helst centralt. Det vore väl bra om man kunde lägga allt här där alla befinner sig

Mats Gerdau höll med, men skruvade lite på sig:
– Vi håller på att utreda om vad som går att bygga här omkring, frågan är om allt får plats. Det är idrottshall, simhall, ishall, nytt gymnasium, bostäder och arbetsplatser. Det bästa vore om det går att däcka över motorvägen och man kan lägga de stora byggnaderna precis i kanten.

Motionen om att kommunen skulle hjälpa till med kvälls- och nattaktiviteter för tonåringar, som idrottsturneringar på loven, fick kommunalrådet att rynka på pannan. Han menade att det är saker som väl idrottsföreningarna borde kunna ordna, som de är bäst på.

Det var tredje året som Ungdomsparlamentet, ett samarbete mellan gymnasieskolornas förstaårselever på samhällsprogrammet, arrangeras. Efter ett första stormöte fick varje klass var för sig ta fram förslag, som sedan diskuterades i olika utskott, för att till sist röstas fram till motioner. Av de tidigare årens motioner har några redan blivit av, som fler utegym och väggmålningar, vilket gladde de engagerade SO-lärarna Mats Johnsson, Marita Kallur och David Pinot som var med vid motionsöverlämnandet.
– Jag tar med mig de här förslagen. Men det är ingenting som hindrar att de kan föras fram som medborgarförslag också, och sedan hamna i fullmäktige, förklarade Mats Gerdau.