FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Teresia, Terese

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
26 april 2019

Ursprungsplanen var att bygget av den nya bron skulle vara igång redan 2013.

Ytterligare fördröjning för byggstart av Skurubron

Nacka 07:52 | 30 november 2018

Byggstarten för den nya Skurubron fortsätter att dröja. Den här gången är det en tvist om kontraktet – värt 800 miljoner kronor – som ligger bakom.

Ursprungligen var bygget av den nya bron tänkt att vara igång redan 2013. Men projektet har kantats av diverse förseningar. Den senaste 2016 då en Nacka miljövårdsråd i juli överklagade vägplanen för brobygget, på grund av att de ansåg framkomligheten för dålig för cyklister. En överklagan som avslogs av regeringen i december samma år.

I somras skulle den sista pusselbiten vara på plats, när den italienska bolaget Itinera S.p.A. tilldelades totalentreprenaden för bygget av bron. Men OHL, en spansk konkurrent om uppdraget som också lämnat ett anbud, ville annorlunda och överklagade beslutet till förvaltningsrätten.
I slutet av oktober avslog förvaltningsrätten begäran om en överprövning, men nu har OHL överklagat den domen till kammarrätten.

Enligt Åse Wallin, projektledare på Trafikverket, hade brobygget sannolikt redan varit igång utan överklagandeprocessen. Vad som händer om OHL får prövningstillstånd i kammarrätten vill Åse Walling inte spekulera om.
– Vi kan inte uttala oss om detta förrän vi i så fall sett Kammarrättens beslut.
Innebär den uppskjutna byggstarten ytterligare praktiska problem?
– Inte utöver att tidplanen är påverkad.